Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XXIII sesji w dniu 12 marca 2013 roku: