Zamknij okno Drukuj dokument

Związek Gmin Krajny

 

Link do BIP Związku Gmin Krajny

Związek Gmin Krajny powołany został w dniem 7 maja 1991 roku. Siedzibą Związku jest miasto Złotów.

 Do Związku Gmin Krajny należą gminy:

  1. Gmina Lipka,

  2. Gmina Łobżenica,

  3. Gmina Tarnówka,

  4. Gmina Zakrzewo,

  5. Gmina Miasto Złotów

  6. Gmina Złotów.

Związek Gmin Krajny w Złotowie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie (Dz.Urzęd.Woj. z 2013 r. poz. 3094, ogłoszony: 2013-04-22). 

 

Do statutowych zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu:

1) gospodaki odpadami komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku, obejmujące:

2) zaopatrzenie wsi w wodę.

 

Związek podejmuje działania na rzecz umocnienia pozycji samorządów, wymiany doświadczeń i reprezentuje współne stanowisko przed organami państwa.

Związek powołuje wspólne zakłady budżetowe, między innymi z dniem 8 czerwca 1991 roku powolano Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie, który aktualnie na swoją siedzibę w Złotowie na ul. 8 Marca 5. Działając na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i publicznego zakupiono sprzed ratownictwa technicznego. Wspólnie podejmowano działania na rzecz komunikacji jezior poprzez organizację Rejonowych Zawodów Strażackich, zawodów sportowych oraz popularyzację problemów ekologicznych (seminaria ekologiczne, konkurs piosenki ekologicznej) jak również na rzecz budowy oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci. W roku 2005 podpisano wspólne porozumienie dotyczące wspólniej inwestycji pn „Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych i jego prowadzenia” z lokalizacją na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 

 

Organami Związku Gmin Krajny jest Zarząd i Zgromadzenie.  

Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Związku.

Członkami Zgromadzenia są wójtowie, burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Ponadto członkami Zgromadzenia są dodatkowi przedstawiciele - po jednym dodatkowym przedstawicielu każdej gminy - wyznaczeni na wniosek wójta, burmistrza, przez rady gmin uczestnicace w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Kadencja członka Zgromadzenia trwa do czasu wygaśnięcia jego mandatu w gminie, którą reprezentuje.

 

Władze Związku Gmin Krajny od roku 1991 : 

  I kadencja / 1991 – 1994 /

 II kadencja / 1994 – 1998 /

 III kadencja / 1998 – 2002 /

 IV kadencja / 2002 – 2006 / 

 V kadencja / 2006 – 2010 /

 VI kadencja / 2010 – 2014 /

 VII kadencja / 2014 – 2018 /

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2012-12-20 14:13:35
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2012-12-20 14:15:52
Ostatnia zmiana:2016-08-04 12:27:36
Ilość wyświetleń:13648