Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XVI sesji w dniu 29 maja 2012 roku:

  • UCHWAŁA NR XVI/127/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012

  • UCHWAŁA NR XVI/128/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 maja 2012 r.w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

  • UCHWAŁA NR XVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne

  • UCHWAŁA NR XVI/130/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 maja 2012 r. o zmianie uchwały Nr XXXI/218/06 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia

  • UCHWAŁA NR XVI/131/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 maja 2012 r. o zmianie uchwały nr XVI/99/04 w sprawie nadania statutu