Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr  IV/ 24 /07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI/182/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się dokonania zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXVI/182/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Złotów z przyczyn wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie zawiadomi Prokuratora Rejonowego w Złotowie o odmowie dokonania zmiany uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       
                                      Przewodnicząca
                                                                                                          Rady Miejskiej

                                                                                                      mgr Barbara Chorabik

Załączniki

zalacznik.pdf (143.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jurek Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jurek Manowski
Data wprowadzenia:2007-05-15 10:29:46
Opublikował:Jurek Manowski
Data publikacji:2007-05-15 10:41:45
Ostatnia zmiana:2007-05-15 10:41:45
Ilość wyświetleń:1822