nr LI.340.2022 w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Złotowa do 2030 roku

nr LI.341.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

nr LI.342.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027

Głosowania - LI sesja Rady Miejskiej w Złotowie