nr XLIX.335.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

nr XLIX.336.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2027

nr XLIX.337.2022 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów

nr XLIX.338.2022 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miasto Złotów

nr XLIX.339.2022 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za las ochronny

Głosowania - XLIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie