uchwała nr XLVIII.333.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

uchwała nr XLVIII.334.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2026

Głosowania - nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie