Materiały - XXXIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie (do pobrania)