Uchwała nr XXXIV.254.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr XXXIV.255.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

Głosowania XXXIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie