Uchwała nr XXXIII.251.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr XXXIII.252.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

Uchwała nr XXXIII.253.2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2021/2022

Głosowania XXXIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie