Uchwała nr XXX.241.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

Uchwała nr XXX.242.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

Głosowania XXX sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu w dniu 12 maja 2021 r.