Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-08-29 13:24:55 Grzegorz Bąbiński Utworzenie
2016-08-29 13:38:40 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "1 str. SIWZ" w pozycji nr 1
2016-08-29 13:38:40 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "26.08.16 SIWZ ul. Chojnicka" w pozycji nr 2
2016-08-29 13:38:41 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. V.1 STWiOR" w pozycji nr 3
2016-08-29 13:38:42 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.1 Opis - zjad" w pozycji nr 4
2016-08-29 13:38:43 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.2 Opis" w pozycji nr 5
2016-08-29 13:38:43 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.3 PRZEKRÓJ NORMALNY" w pozycji nr 6
2016-08-29 13:38:43 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.4 PROFIL PARKINGU" w pozycji nr 7
2016-08-29 13:38:43 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.5 PZT" w pozycji nr 8
2016-08-29 13:38:43 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VIII.1 Kosztorys ofertowy" w pozycji nr 9
2016-08-29 13:38:43 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VIII.2 Przedmiar" w pozycji nr 10
2016-08-29 15:30:20 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU" w pozycji nr 11
2016-08-29 15:30:28 Grzegorz Bąbiński Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-08-29 15:38:09 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"
2016-08-29 15:38:09 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU" w pozycji nr 11
2016-08-29 15:38:10 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-08-30 13:01:50 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.10 Rys. nr E-4" w pozycji nr 12
2016-08-30 13:01:50 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.11 Rys. nr E-5" w pozycji nr 13
2016-08-30 13:01:50 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.12 Rys. nr E-6" w pozycji nr 14
2016-08-30 13:01:51 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.13 Rys. nr E-7" w pozycji nr 15
2016-08-30 13:01:51 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.14 Rys. nr E-8" w pozycji nr 16
2016-08-30 13:01:51 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.15 Rys. nr E-9" w pozycji nr 17
2016-08-30 13:01:53 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.16 Opis_techniczny" w pozycji nr 18
2016-08-30 13:01:53 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.17 Rysunek G-02" w pozycji nr 19
2016-08-30 13:01:54 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.18 S-01" w pozycji nr 20
2016-08-30 13:01:54 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.19 S-02 rzut przyziemia wod-kan" w pozycji nr 21
2016-08-30 13:01:54 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.20 S-03 rzut pietra wod-kan" w pozycji nr 22
2016-08-30 13:01:54 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.21 S-04 Rzut przyziemia - c.o." w pozycji nr 23
2016-08-30 13:01:54 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.22 S-05 Rzut pietra - c.o." w pozycji nr 24
2016-08-30 13:01:54 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.23 S-06 Rzut dachu - c.o." w pozycji nr 25
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.24 S-07 rzut pprzyziemia inst wentylacji" w pozycji nr 26
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.25 S-08 rzut piętra inst wentylacji" w pozycji nr 27
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.26 S-09 rzut dachu wentylacja" w pozycji nr 28
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.27 S-10 rzut projektowanej kotlowni" w pozycji nr 29
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.28 S-11 rozw. ks" w pozycji nr 30
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.29 S-12 Aksonometria gazu" w pozycji nr 31
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.30 S-13 Profil gazu" w pozycji nr 32
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.31 S-14 Profil przylacza grzewczego" w pozycji nr 33
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.32 S-15 Schemat - przylacze grzewcze" w pozycji nr 34
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.33 S-16 Rzut istniejacej kotlowni" w pozycji nr 35
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.34 S-17 przekroj inst wentylacji" w pozycji nr 36
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.35 S-18 schemat technologiczny kotlowni" w pozycji nr 37
2016-08-30 13:01:55 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.36 zestawienie wentylacji" w pozycji nr 38
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.37 Opis techniczny instalacji PW" w pozycji nr 39
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.38 S-01 plansza sieci" w pozycji nr 40
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.39 S-02 profil ks" w pozycji nr 41
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.40 S-03 profil kd" w pozycji nr 42
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.41 S-04 profil wody" w pozycji nr 43
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.42 S-05 pom.wodomierza" w pozycji nr 44
2016-08-30 13:01:56 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.43 sala - przylacza PW" w pozycji nr 45
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.44 A1_A_1 PRZYZIEMIE" w pozycji nr 46
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.45 A1_A_2 PIETRO" w pozycji nr 47
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.46 A1_A_3 DACH" w pozycji nr 48
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.47 A1_A_4 PRZEK A-A" w pozycji nr 49
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.48 A1_A_5 PRZEK OS 6" w pozycji nr 50
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.49 A1_A_6 KLATKA PPOZ" w pozycji nr 51
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.50 A1_A_8 ELEW SZCZYTOWE" w pozycji nr 52
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.51 A1_A_9 ELEW BOCZNE" w pozycji nr 53
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.51 A1_K_1 DACH KONSTR" w pozycji nr 54
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.52 A1_K_2 STROPY" w pozycji nr 55
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.53 A1_K_3 PRZEK OS C" w pozycji nr 56
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.54 A1_K_4 KLAD W OSI 11" w pozycji nr 57
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.55 A1_K_5 KLAD W OSI A" w pozycji nr 58
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.56 A1_K_6 KLAD W OSI H" w pozycji nr 59
2016-08-30 13:01:57 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.57 A1_K_7 KLAD W OSI 1" w pozycji nr 60
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.58 A1_K_8 SZCZ DROGI" w pozycji nr 61
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.59 OPIS TECH_PW_ANEKS-1" w pozycji nr 62
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.60 OPIS_PZT_PW_ ANEKS_1" w pozycji nr 63
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.61 P-1_A-1__PZT" w pozycji nr 64
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.62 STR_TYT_PW_A-K" w pozycji nr 65
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.63 ZAWARTOSC_PW_A1" w pozycji nr 66
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.64 A1_KS_1.1 DACH KONSTR.PG" w pozycji nr 67
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.65 A1_KS_1.2 DACH KONSTR.PD" w pozycji nr 68
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.66 A1_KS_2.1 RYGIEL R1" w pozycji nr 69
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.67 A1_KS_2.2 RYGIEL R1a" w pozycji nr 70
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.68 A1_KS_2.3 RYGIEL R1-1a_PR PG" w pozycji nr 71
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.69 A1_KS_2.4 RYGIEL R1-1a_PR PD" w pozycji nr 72
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.70 A1_KS_2.5 RYGIEL R1-1a_BL" w pozycji nr 73
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.71 A1_KS_2.6 RYGIEL R2-5" w pozycji nr 74
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.72 A1_KS_2.7 RYGIEL R2-5_PR" w pozycji nr 75
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.73 A1_KS_2.8 RYGIEL R2-5_BL" w pozycji nr 76
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.74 A1_KS_3.1 PŁATEW PK1" w pozycji nr 77
2016-08-30 13:01:58 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.75 A1_KS_3.10 PŁATWIE OS C" w pozycji nr 78
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.76 A1_KS_3.11 PŁATWIE OS A" w pozycji nr 79
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.77 A1_KS_3.12 PŁATWIE OS H" w pozycji nr 80
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.78 A1_KS_3.13 PŁATWIE _BL" w pozycji nr 81
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.79 A1_KS_3.2 PŁATEW PK1_PR" w pozycji nr 82
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.80 A1_KS_3.3 PŁATEW PK2" w pozycji nr 83
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.81 A1_KS_3.4 PŁATEW PK2_PR" w pozycji nr 84
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.82 A1_KS_3.5 PŁATEW PK3" w pozycji nr 85
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.83 A1_KS_3.6 PŁATEW PK3_PR" w pozycji nr 86
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.84 A1_KS_3.7 PŁATEW PK4-7,P8" w pozycji nr 87
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.85 A1_KS_3.8 PŁATEW PK4-7,P8_PR" w pozycji nr 88
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.86 A1_KS_3.9 PŁATWIE KRAT_BL" w pozycji nr 89
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.87 A1_KS_4.1 STEZENIA 16" w pozycji nr 90
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.88 A1_KS_4.2 STEZENIA 12" w pozycji nr 91
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.89 A1_KS_4.3 STEZENIA UKOSNE 12" w pozycji nr 92
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.90 A1_KS_4.4 STEZENIA UKOSNE_BL" w pozycji nr 93
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.91 A1_KS_5.1 USZTYWNIENIA PLATWI" w pozycji nr 94
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.92 A1_KS_5.1a USZTYWNIENIA KRAT PLATWI" w pozycji nr 95
2016-08-30 13:01:59 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.93 A1_KS_5.2 USZTYWNIENIA _BL" w pozycji nr 96
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.94 A1_KS_6.1 WPSOR ASEKURACYJNE" w pozycji nr 97
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.95 A1_KS_7.1 RUSZT" w pozycji nr 98
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.96 A1_KS_8.1 WYMIANY KW-W1" w pozycji nr 99
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.97 A1_KS_8.2 WYMIANY KW-W2-3" w pozycji nr 100
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.98 A1_KS_8.3 WYMIANY_BL" w pozycji nr 101
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.114 A1_KZ_1.18 STROP ZD" w pozycji nr 102
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.115 A1_KZ_1.19 STROP- ZBROJENIE WIDOWNI" w pozycji nr 103
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.116 A1_KZ_1.2 STOPA SF1" w pozycji nr 104
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.117 A1_KZ_1.20 TRZPIENIE" w pozycji nr 105
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.118 A1_KZ_1.3 STOPA SF2" w pozycji nr 106
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.119 A1_KZ_1.4 STOPA SF2a" w pozycji nr 107
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.120 A1_KZ_1.5 STOPA SF3" w pozycji nr 108
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.121 A1_KZ_1.6 STOPA SF4" w pozycji nr 109
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.122 A1_KZ_1.7 STOPA SF5" w pozycji nr 110
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.123 A1_KZ_1.8 WIENCE" w pozycji nr 111
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VI.124 A1_KZ_1.9 PODC" w pozycji nr 112
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VIII.1 Kosztorys - bud-san" w pozycji nr 113
2016-08-30 13:02:00 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VIII.2 Zestawienie robót" w pozycji nr 114
2016-08-30 13:02:01 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zał. VIII.3 Kosztorys - elektr" w pozycji nr 115
2016-08-30 13:02:04 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.10 Rys. nr E-4"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.11 Rys. nr E-5"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.12 Rys. nr E-6"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.13 Rys. nr E-7"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.14 Rys. nr E-8"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.15 Rys. nr E-9"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.16 Opis_techniczny"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.17 Rysunek G-02"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.18 S-01"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.19 S-02 rzut przyziemia wod-kan"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.20 S-03 rzut pietra wod-kan"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.21 S-04 Rzut przyziemia - c.o."
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.22 S-05 Rzut pietra - c.o."
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.23 S-06 Rzut dachu - c.o."
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.24 S-07 rzut pprzyziemia inst wentylacji"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.25 S-08 rzut piętra inst wentylacji"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.26 S-09 rzut dachu wentylacja"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.27 S-10 rzut projektowanej kotlowni"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.28 S-11 rozw. ks"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.29 S-12 Aksonometria gazu"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.31 S-14 Profil przylacza grzewczego"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.30 S-13 Profil gazu"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.32 S-15 Schemat - przylacze grzewcze"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.33 S-16 Rzut istniejacej kotlowni"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.34 S-17 przekroj inst wentylacji"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.35 S-18 schemat technologiczny kotlowni"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.36 zestawienie wentylacji"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.37 Opis techniczny instalacji PW"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.38 S-01 plansza sieci"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.39 S-02 profil ks"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.40 S-03 profil kd"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.42 S-05 pom.wodomierza"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.41 S-04 profil wody"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.43 sala - przylacza PW"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.44 A1_A_1 PRZYZIEMIE"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.45 A1_A_2 PIETRO"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.46 A1_A_3 DACH"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.47 A1_A_4 PRZEK A-A"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.48 A1_A_5 PRZEK OS 6"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.49 A1_A_6 KLATKA PPOZ"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.50 A1_A_8 ELEW SZCZYTOWE"
2016-08-30 13:06:47 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.51 A1_A_9 ELEW BOCZNE"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.51 A1_K_1 DACH KONSTR"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.52 A1_K_2 STROPY"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.53 A1_K_3 PRZEK OS C"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.54 A1_K_4 KLAD W OSI 11"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.55 A1_K_5 KLAD W OSI A"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.56 A1_K_6 KLAD W OSI H"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.57 A1_K_7 KLAD W OSI 1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.58 A1_K_8 SZCZ DROGI"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.59 OPIS TECH_PW_ANEKS-1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.60 OPIS_PZT_PW_ ANEKS_1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.61 P-1_A-1__PZT"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.62 STR_TYT_PW_A-K"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.63 ZAWARTOSC_PW_A1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.64 A1_KS_1.1 DACH KONSTR.PG"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.65 A1_KS_1.2 DACH KONSTR.PD"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.66 A1_KS_2.1 RYGIEL R1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.67 A1_KS_2.2 RYGIEL R1a"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.68 A1_KS_2.3 RYGIEL R1-1a_PR PG"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.69 A1_KS_2.4 RYGIEL R1-1a_PR PD"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.70 A1_KS_2.5 RYGIEL R1-1a_BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.71 A1_KS_2.6 RYGIEL R2-5"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.72 A1_KS_2.7 RYGIEL R2-5_PR"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.73 A1_KS_2.8 RYGIEL R2-5_BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.74 A1_KS_3.1 PŁATEW PK1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.75 A1_KS_3.10 PŁATWIE OS C"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.76 A1_KS_3.11 PŁATWIE OS A"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.77 A1_KS_3.12 PŁATWIE OS H"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.78 A1_KS_3.13 PŁATWIE _BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.79 A1_KS_3.2 PŁATEW PK1_PR"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.80 A1_KS_3.3 PŁATEW PK2"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.81 A1_KS_3.4 PŁATEW PK2_PR"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.82 A1_KS_3.5 PŁATEW PK3"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.83 A1_KS_3.6 PŁATEW PK3_PR"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.84 A1_KS_3.7 PŁATEW PK4-7,P8"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.85 A1_KS_3.8 PŁATEW PK4-7,P8_PR"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.86 A1_KS_3.9 PŁATWIE KRAT_BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.87 A1_KS_4.1 STEZENIA 16"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.88 A1_KS_4.2 STEZENIA 12"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.89 A1_KS_4.3 STEZENIA UKOSNE 12"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.90 A1_KS_4.4 STEZENIA UKOSNE_BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.91 A1_KS_5.1 USZTYWNIENIA PLATWI"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.92 A1_KS_5.1a USZTYWNIENIA KRAT PLATWI"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.93 A1_KS_5.2 USZTYWNIENIA _BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.94 A1_KS_6.1 WPSOR ASEKURACYJNE"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.95 A1_KS_7.1 RUSZT"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.96 A1_KS_8.1 WYMIANY KW-W1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.97 A1_KS_8.2 WYMIANY KW-W2-3"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.98 A1_KS_8.3 WYMIANY_BL"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.114 A1_KZ_1.18 STROP ZD"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.115 A1_KZ_1.19 STROP- ZBROJENIE WIDOWNI"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.116 A1_KZ_1.2 STOPA SF1"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.117 A1_KZ_1.20 TRZPIENIE"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.118 A1_KZ_1.3 STOPA SF2"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.119 A1_KZ_1.4 STOPA SF2a"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.120 A1_KZ_1.5 STOPA SF3"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.121 A1_KZ_1.6 STOPA SF4"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.122 A1_KZ_1.7 STOPA SF5"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.123 A1_KZ_1.8 WIENCE"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VI.124 A1_KZ_1.9 PODC"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VIII.1 Kosztorys - bud-san"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VIII.2 Zestawienie robót"
2016-08-30 13:06:48 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zał. VIII.3 Kosztorys - elektr"
2016-08-30 13:06:51 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-08-31 11:12:38 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "26.08.16 SIWZ ul. Chojnicka" w pozycji nr 2
2016-08-31 11:12:39 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-09-05 14:45:20 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zmiana zapisów SIWZ" w pozycji nr 13
2016-09-05 14:45:21 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-09-05 14:47:17 Grzegorz Bąbiński Usunięto załącznik o nazwie "Zmiana zapisów SIWZ"
2016-09-05 14:47:17 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zmiana zapisów SIWZ" w pozycji nr 13
2016-09-05 14:47:18 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-09-09 13:53:39 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA" w pozycji nr 14
2016-09-09 13:53:40 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-09-14 12:27:47 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Informacja z otwarcia ofert" w pozycji nr 15
2016-09-14 12:27:49 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-09-27 12:37:22 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "Zawiadomienie o wyborze" w pozycji nr 16
2016-09-27 12:37:23 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja
2016-10-04 11:07:40 Grzegorz Bąbiński Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA" w pozycji nr 17
2016-10-04 11:07:41 Grzegorz Bąbiński Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij