Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-06-15 15:14:33 Jacek Mathews Utworzenie
2016-06-15 15:31:51 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "DO-01 - wydanie dowodu osobistego" w pozycji nr 1
2016-06-15 15:34:15 Jacek Mathews Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-06-15 15:35:46 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-06-16 09:58:55 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-06-16 09:59:17 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego" w pozycji nr 2
2016-06-16 09:59:18 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-06-16 09:59:35 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-08-05 14:16:24 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "01 Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego" w pozycji nr 3
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "02 Zgłoszenie urodzenia dziecka" w pozycji nr 4
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "03 Przyjęcie oswiadczenia o zmianie imienia dziecka" w pozycji nr 5
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "04 Nadanie dziecku nazwiska meża matki" w pozycji nr 6
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "05 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego" w pozycji nr 7
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "06 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego" w pozycji nr 8
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "07 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi" w pozycji nr 9
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "08 Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamiesz" w pozycji nr 10
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "09 Przyjęcie oswiadczenia od małzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małzeństwa" w pozycji nr 11
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "10 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego" w pozycji nr 12
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "11 Zgłoszenie zgonu" w pozycji nr 13
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "12 Zmiana imienia" w pozycji nr 14
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "13 Zmiana nazwiska" w pozycji nr 15
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "14 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego" w pozycji nr 16
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "15 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg" w pozycji nr 17
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "16 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego" w pozycji nr 18
2016-08-05 14:17:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "17 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego" w pozycji nr 19
2016-08-05 14:17:02 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-08-05 14:20:26 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "01 Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego" na "SO-USC-01 - Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "02 Zgłoszenie urodzenia dziecka" na "SO-USC-02 - Zgłoszenie urodzenia dziecka"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "03 Przyjęcie oswiadczenia o zmianie imienia dziecka" na "SO-USC-03 - Przyjęcie oswiadczenia o zmianie imienia dziecka"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "04 Nadanie dziecku nazwiska meża matki" na "SO-USC-04 - Nadanie dziecku nazwiska meża matki"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "05 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego" na "SO-USC-05 - Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "06 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego" na "SO-USC-06 - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "07 Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi" na "SO-USC-07 - Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "08 Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamiesz" na "SO-USC-08 - Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamiesz"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "09 Przyjęcie oswiadczenia od małzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małzeństwa" na "SO-USC-09 - Przyjęcie oswiadczenia od małzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małzeństwa"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "10 Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego" na "SO-USC-10 - Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "11 Zgłoszenie zgonu" na "SO-USC-11 - Zgłoszenie zgonu"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "12 Zmiana imienia" na "SO-USC-12 - Zmiana imienia"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "13 Zmiana nazwiska" na "SO-USC-13 - Zmiana nazwiska"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "14 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego" na "SO-USC-14 - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "15 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg" na "SO-USC-15 - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "16 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego" na "SO-USC-16 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego"
2016-08-05 14:26:36 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "17 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego" na "SO-USC-17 - Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego"
2016-08-05 14:26:38 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-08-05 15:16:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "01 Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego zupełnego wielojęzycznego aktu" w pozycji nr 20
2016-08-05 15:16:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "013 wzór wniosku zmiana nazwiska" w pozycji nr 21
2016-08-05 15:16:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "014 wzór podania o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego" w pozycji nr 22
2016-08-05 15:16:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "015 wniosek o umiejscowienie małżeństw" w pozycji nr 23
2016-08-05 15:16:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "015 wniosek umiejscowienie urodzenia" w pozycji nr 24
2016-08-05 15:16:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "015 wniosek umiejscowienie zgonu" w pozycji nr 25
2016-08-05 15:16:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "016 Podanie o uzupełnienie aktu małżeństwa" w pozycji nr 26
2016-08-05 15:16:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "016 Podanie o uzupełnienie aktu zgonu" w pozycji nr 27
2016-08-05 15:16:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "016 Wzór podania o uzupełnienie aktu urodzenia" w pozycji nr 28
2016-08-05 15:16:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "017 wzór wniosku o oddtworzenie aktu małżeństwa" w pozycji nr 29
2016-08-05 15:16:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "017 wzór wniosku w sprawie odtworzenia aktu urodzenia" w pozycji nr 30
2016-08-05 15:16:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "017 wzór wniosku w sprawie odtworzenia aktu zgonu" w pozycji nr 31
2016-08-05 15:16:31 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "018 wniosek o wydanie zaswiadczenia o stanie cywilnym" w pozycji nr 32
2016-08-05 15:16:31 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "0102 Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego zupełnego wielojęzycznego w przypadkach występowania o więcej niż 3 odpisy aktów" w pozycji nr 33
2016-08-05 15:16:32 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-08-28 14:43:59 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
2018-08-28 14:44:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego" w pozycji nr 2
2018-08-28 14:44:02 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-08-28 14:45:37 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:37:04 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_KARTA USŁUGI - Rejestr wyborców" w pozycji nr 34
2018-09-17 17:37:06 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:37:29 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WRW_Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i polski" w pozycji nr 35
2018-09-17 17:37:31 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:37:45 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WRW_Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i polski" w pozycji nr 36
2018-09-17 17:37:47 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:38:05 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WRW_Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i polski" w pozycji nr 37
2018-09-17 17:38:06 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:38:28 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WSRW_Oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP" w pozycji nr 38
2018-09-17 17:38:29 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:38:47 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WSRW_Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE" w pozycji nr 39
2018-09-17 17:38:48 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:40:18 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WURW_Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców GMZ" w pozycji nr 40
2018-09-17 17:40:20 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:40:36 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące problematyki stałego zamieszkania" w pozycji nr 41
2018-09-17 17:40:37 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_KARTA USŁUGI - Rejestr wyborców" na "EL-05 - KARTA USŁUGI - Rejestr wyborców"
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WRW_Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i polski" na "EL-05_WRW - Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i polski"
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WRW_Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i polski" na "EL-05_WRW - Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i polski"
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WRW_Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i polski" na "EL-05_WRW - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i polski"
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WSRW_Oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP" na "EL-05_WSRW - Oświadczenie o powrocie do miejsca pobytu stałego – dotyczy obywateli RP"
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WSRW_Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE" na "EL-05_WSRW - Wniosek o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców – dotyczy wyłącznie obywateli UE"
2018-09-17 17:42:05 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WURW_Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców GMZ" na "EL-05_WURW - Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców GMZ"
2018-09-17 17:42:06 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:46:09 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WRW - Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i polski" na "EL-05_WRW - Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i Polski"
2018-09-17 17:46:09 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WRW - Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i polski" na "EL-05_WRW - Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i Polski"
2018-09-17 17:46:09 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "EL-05_WRW - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i polski" na "EL-05_WRW - Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców- wypełnia obywatel UE i Polski"
2018-09-17 17:46:10 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:47:25 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:53:17 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-09-17 17:53:40 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-10-26 14:50:37 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "EL-05_WRW - Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców - wypełnia obywatel UE i Polski"
2018-10-26 14:50:37 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "EL-05_WRW - Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i Polski"
2018-10-26 14:50:38 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WRW_Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem - wypełnia obywatel UE i polski_wer2" w pozycji nr 35
2018-10-26 14:50:38 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-05_WRW_Pisemna deklaracja - wypełnia obywatel UE i polski_wer2" w pozycji nr 36
2018-10-26 14:50:39 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-10-26 14:51:27 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-03-06 11:00:57 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
2019-03-06 11:00:58 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "DO-W-1 Wniosek o wydanie dowodu osobistego" w pozycji nr 2
2019-03-06 11:01:01 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-03-06 11:01:18 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-05-17 14:37:40 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-05-17 14:38:43 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-06_KARTA USŁUGI - Zaświadczenie o prawie do głosowania" w pozycji nr 42
2019-05-17 14:38:43 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Upoważnienie - prawo do głosowania - WPE" w pozycji nr 43
2019-05-17 14:38:44 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o prawo do głosowania - WPE" w pozycji nr 44
2019-05-17 14:38:45 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-05-17 14:40:29 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 13:18:23 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 13:21:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "Wniosek o prawo do głosowania - WPE"
2019-09-09 13:21:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "EL-06_KARTA USŁUGI - Zaświadczenie o prawie do głosowania"
2019-09-09 13:21:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "Upoważnienie - prawo do głosowania - WPE"
2019-09-09 13:21:02 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wniosek_ Zaśwaidczenie o prawie do głosowania - WSiS-2019" w pozycji nr 41
2019-09-09 13:21:02 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-WYB- 02-01_KARTA USŁUGI - Zaświadczenie o prawie do głosowania" w pozycji nr 42
2019-09-09 13:21:02 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-WYB- 02-02_KARTA USŁUGI - Dopisanie do spisu wyborców" w pozycji nr 43
2019-09-09 13:21:02 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o dopisanie do spisu - WSiS-2019" w pozycji nr 44
2019-09-09 13:21:02 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące problematyki stałego zamieszkania" na pozycję nr 45
2019-09-09 13:21:04 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 13:23:02 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "EL-WYB- 02-01_KARTA USŁUGI - Zaświadczenie o prawie do głosowania" na pozycję nr 41
2019-09-09 13:23:03 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 13:29:33 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 13:29:59 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Wniosek_ Zaśwaidczenie o prawie do głosowania - WSiS-2019" na "Wniosek - Zaświadczenie o prawie do głosowania - WSiS-2019"
2019-09-09 13:30:00 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 14:41:06 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "EL-WYB- 02-03_KARTA USŁUGI - Głosowanie przez pełnomocnika" w pozycji nr 46
2019-09-09 14:41:06 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "1. WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA-WSiS-2019" w pozycji nr 47
2019-09-09 14:41:06 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "2. ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA-WSiS-2019" w pozycji nr 48
2019-09-09 14:41:09 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 14:49:48 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 14:50:35 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Informacja o uprawnieniach wyborców niepelnosprawnych" w pozycji nr 49
2019-09-09 14:50:36 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych" w pozycji nr 50
2019-09-09 14:50:37 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 14:51:25 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 14:53:13 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 15:09:46 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych" w pozycji nr 51
2019-09-09 15:09:48 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 15:11:03 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 15:13:44 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-09-09 15:14:32 Jacek Mathews Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij