Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2016-01-26 12:34:11 Jacek Mathews Utworzenie
2016-01-26 12:36:15 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-OŚ-01_Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów" w pozycji nr 1
2016-01-26 12:36:16 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-OŚ-02_Wydawanie decyzji o środowiskowych " w pozycji nr 2
2016-01-26 12:36:16 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-OŚ-03_Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez " w pozycji nr 3
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-01_Podział nieruchomości - wniosek" w pozycji nr 4
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-01_Podział nieruchomości" w pozycji nr 5
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-02_Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy - wniosek" w pozycji nr 6
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-02_Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy" w pozycji nr 7
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-03_Zamiana lokalu mieszkalnego - wniosek" w pozycji nr 8
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-03_Zamiana lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 9
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-04_Przydział lokalu zasobów gminy - wniosek" w pozycji nr 10
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-04_Przydział lokalu zasobów gminy" w pozycji nr 11
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-05_Ustalanie numeracji porządkowej budynków - wniosek" w pozycji nr 12
2016-01-26 12:40:23 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-05_Ustalanie numeracji porządkowej budynków" w pozycji nr 13
2016-01-26 12:53:15 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 14
2016-01-26 12:53:15 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 15
2016-01-26 12:53:15 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-GN-02_Udzielenie 50proc bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek" w pozycji nr 16
2016-01-26 13:25:28 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-03_2015 Bezprzetargowa sprzedaż lub wieczyste użytkowanie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości" w pozycji nr 17
2016-01-26 13:25:28 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-04_2015 Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości guntowej w przetargach" w pozycji nr 18
2016-01-26 13:25:28 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-05_Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę" w pozycji nr 19
2016-01-26 13:28:17 Jacek Mathews Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2016-01-26 15:53:29 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-01_Podział nieruchomości" na pozycję nr 4
2016-01-26 15:53:29 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-02_Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy" na pozycję nr 6
2016-01-26 15:53:29 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-03_Zamiana lokalu mieszkalnego - wniosek" na pozycję nr 9
2016-01-26 15:53:29 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-04_Przydział lokalu zasobów gminy - wniosek" na pozycję nr 11
2016-01-26 15:53:29 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-05_Ustalanie numeracji porządkowej budynków - wniosek" na pozycję nr 13
2016-01-26 15:53:29 Jacek Mathews Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "GNIE-GN-02_Udzielenie 50proc bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek" na "GNIE-GN-02_Udzielenie 50proc bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowej"
2016-01-26 15:53:31 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-01-27 15:29:18 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-OŚ-03_Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez "
2016-01-27 15:29:18 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-OŚ-02_Wydawanie decyzji o środowiskowych "
2016-01-27 15:29:19 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-OŚ-01_Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów"
2016-01-27 15:29:20 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-OŚ-01 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów" w pozycji nr 1
2016-01-27 15:29:20 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-OŚ-02 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" w pozycji nr 2
2016-01-27 15:29:21 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-OŚ-03 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych" w pozycji nr 3
2016-01-27 15:29:21 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-OŚ-03-01 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych" w pozycji nr 4
2016-01-27 15:29:22 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-01-27 15:35:35 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-01_Podział nieruchomości"
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-02_Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy"
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-03_Zamiana lokalu mieszkalnego"
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-04_Przydział lokalu zasobów gminy"
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GM-05_Ustalanie numeracji porządkowej budynków"
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-01 - Podział nieruchomości" w pozycji nr 5
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-02 - Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy" w pozycji nr 7
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-03 - Zamiana lokalu mieszkalnego" w pozycji nr 9
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-04 - Przydział lokalu zasobów gminy" w pozycji nr 11
2016-01-27 15:42:00 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GM-05 - Ustalanie numeracji porządkowej budynków" w pozycji nr 13
2016-01-27 15:42:01 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-01-27 15:43:23 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-01-27 15:44:15 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-02-02 11:02:47 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-05_Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę"
2016-02-02 11:02:47 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2016-02-02 11:02:47 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-04_2015 Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości guntowej w przetargach"
2016-02-02 11:02:47 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-GN-02_Udzielenie 50proc bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowej"
2016-02-02 11:02:47 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-03_2015 Bezprzetargowa sprzedaż lub wieczyste użytkowanie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości"
2016-02-02 11:02:48 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 15
2016-02-02 11:02:48 Jacek Mathews Przesunięto załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" na pozycję nr 16
2016-02-02 11:02:48 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNIE-GN-02_Udzielenie 50proc bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej" w pozycji nr 17
2016-02-02 11:02:48 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-03_2015 Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej" w pozycji nr 18
2016-02-02 11:02:49 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-04_2015 Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości guntowej w przetargach" w pozycji nr 19
2016-02-02 11:02:49 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-05_Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę" w pozycji nr 20
2016-02-02 11:02:50 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-02-02 11:04:12 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-02-12 13:27:54 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-02-12 13:30:58 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-OŚ Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości" w pozycji nr 5
2016-02-12 13:30:59 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-02-12 13:31:38 Jacek Mathews Aktualizacja
2016-02-12 13:37:17 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-02-02 15:09:18 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-OŚ-01 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów"
2017-02-02 15:09:19 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-OŚ-01 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów" w pozycji nr 1
2017-02-02 15:09:20 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-02-02 15:09:56 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-05-24 16:10:17 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-03_2017 Bezprzetargowa sprzedaż lub wieczyste użytkowanie nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości" w pozycji nr 20
2017-05-24 16:10:17 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-04_2017 Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości guntowej w przetargach" w pozycji nr 22
2017-05-24 16:10:17 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-05_2017 Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę" w pozycji nr 24
2017-05-24 16:10:19 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-05-24 16:11:11 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-05-24 16:11:56 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-05_Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę"
2017-05-24 16:11:56 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-04_2015 Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości guntowej w przetargach"
2017-05-24 16:11:56 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-03_2015 Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej"
2017-05-24 16:11:59 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-05-25 12:33:23 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2017-05-25 12:33:23 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-GN-01_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2017-05-25 12:33:23 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNIE-GN-02_Udzielenie 50proc bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej"
2017-05-25 12:33:24 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 16
2017-05-25 12:33:24 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_001_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 17
2017-05-25 12:33:25 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-02_Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek" w pozycji nr 18
2017-05-25 12:33:26 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-05-25 12:35:20 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-02_Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek"
2017-05-25 12:35:20 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2017-05-25 12:35:20 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_001_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2017-05-25 12:35:20 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 16
2017-05-25 12:35:20 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_001_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 17
2017-05-25 12:35:20 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-02_Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek" w pozycji nr 18
2017-05-25 12:35:21 Jacek Mathews Aktualizacja
2017-05-25 12:36:09 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-06-25 16:08:42 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GK-01 - Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców miasta Złotowa" w pozycji nr 22
2018-06-25 16:08:42 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" w pozycji nr 23
2018-06-25 16:08:42 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GK-02 - Zasady obrotu drewnem na terenie miasta Złotowa" w pozycji nr 24
2018-06-25 16:08:42 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Zasady obrotu drewnem - załączniki" w pozycji nr 25
2018-06-25 16:08:44 Jacek Mathews Aktualizacja
2018-06-25 16:12:08 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 13:52:05 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 14:05:30 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_001_Wniosek o przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2019-06-18 14:05:30 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-02_Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek"
2019-06-18 14:05:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Kopia" w pozycji nr 17
2019-06-18 14:05:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-02 Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek " w pozycji nr 18
2019-06-18 14:05:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej" w pozycji nr 26
2019-06-18 14:05:30 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w pozycji nr 27
2019-06-18 14:05:31 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w pozycji nr 28
2019-06-18 14:05:32 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 14:52:39 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Kopia"
2019-06-18 14:52:39 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-02 Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowek "
2019-06-18 14:52:39 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości" w pozycji nr 17
2019-06-18 14:52:39 Jacek Mathews Dodano załącznik o nazwie "GNiE-GN-02 Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za gruntu z tytułu użytkowania wieczystego niruchomości gruntowej" w pozycji nr 18
2019-06-18 14:52:41 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 14:54:24 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 14:58:23 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:01:48 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:02:16 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:04:05 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:06:00 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:07:19 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:07:40 Jacek Mathews Usunięto załącznik o nazwie "GNiE-GN-01_Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
2019-06-18 15:07:42 Jacek Mathews Aktualizacja
2019-06-18 15:10:06 Jacek Mathews Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij