Rodos 6.0.23.1 [8178] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robót
roboty budowlane - docieplenie scian budynku - ul Szkolna 18
NrPodstawa, opis robótJmIlość
 Ul. Szkolna 18  
1KNR 2-02 1610/02 - Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16mm2595,32
2KNR 0-23 2611/01 - Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmyciem2517,328
3KNR 0-23 2614/03 - Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszankim2455,948
4KNR 0-23 2614/07 - Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszankim246,122
5KNR 0-23 2612/01 - Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych cokół gru. 5 cm.m251,865
6KNR 0-23 2612/01 - Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych w celu wyrownania scian - przyjeto 30% z obmiaru całkowitego 455,948 =136,78 m2m2136,78
7KNR 0-23 2614/10 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszankim215,66
8KNR 2-02U2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ARKOL SXm2502,07
9KNR 2-02 1505/11 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi powierzchni zewnętrznych betonu bez gruntowaniam2502,07
10KNR 4-01 0530/08 - Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanejm244,39
11KNR 4-01 0535/03 - Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytkum25,5
12KNR 2-02 0508/04 - Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm /Materiał - rynna z odzysku/m25,5
13KNR 4-01 0212/01 - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cmm30,468
14KNR 2-02 0923/04 - Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawym217,472
15KNR 2-02 0925/01 - Osłony okien folią polietylenowąm289,232
16KNR 4-01 0108/09 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1kmm31