Na podstawie § 58 Statutu Gminy Miasto Złotów stanowiącego załącznik do  uchwały nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 poz. 15 ze zm. z 2020 poz. 3628) Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie prowadzi rejestr klubów radnych.

Klub radnych "Połączył nas Złotów"
1. Roman Głyżewski - Przewodniczący klubu 
2. Krzysztof Koronkiewicz
3. Aldona Chamarczuk
4. Agnieszka Jęsiek-Barabasz
5. Grzegorz Kolera
6. Krzysztof Kulasek
7. Jakub Pieniążkowski


Klub radnych "Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny"

1. Stanisław Wojtuń - Przewodniczący klubu
2. Janusz Justyna
3. Maciej Zając