Na podstawie § 58 uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 50, poz. 961), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLIV.321.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8570) oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-I.4131.1.664.2018.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9618) Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie prowadzi rejestr klubów radnych.

Klub radnych "Połączył nas Złotów"
1. Roman Głyżewski - przewodniczący klubu 
2. Krzysztof Koronkiewicz -  wiceprzewodniczący klubu
3. Aldona Chamarczuk
4. Agnieszka Jęsiek-Barabasz
5. Grzegorz Kolera
6. Jakub Pieniążkowski
7. Stanisław Wojtuń

Klub radnych "Zadbajmy o Złotów"
1. Mariola Wegner - przewodnicząca klubu
2. Henryk Golla
3. Stanisław Wełniak

Klub radnych "Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny"
1. Janusz Justyna - przewodniczący klubu
2. Maciej Zając