Gmina Miasto Złotów zgodnie z Art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831), informuje o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych przy realizacji swoich zadań:

1. Nabycie instalacji charakteryzującej się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:
a) Budowa oświetlenia ulicznego LED al. Rodła, ul. Dorsza i ul. Zamkowa w Złotowie.
b) Budowa oświetlenia ulicznego LED ul. Powstańców w Złotowie.
c) Budowa oświetlenia ulicznego LED ul. Wioślarska w Złotowie.
d) Budowa oświetlenia ulicznego LED ul. Kokowskiego w Złotowie
e) Budowa oświetlenia ulicznego LED ul. Studzienna w Złotowie.
f) Budowa oświetlenia parkingowego LED ul. Słowackiego w Złotowie.
g) Budowa oświetlenia osiedlowego LED ul. Kopernika w Złotowie.

2. Wymiana eksploatowanej instalacji na instalację charakteryzującą się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji:
a) Przebudowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED ul. Norwida w Złotowie.

3. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego:
a) Termomodernizacja budynków Zespołu Szkól Samorządowych przy ul. Kr. Jadwigi w Złotowie.