Szanowni Państwo,

mając na uwadze usprawnienie komunikacji pomiędzy Gminą Miasto Złotów a organizacjami pozarządowymi serdecznie zachęcam do korzystania z możliwości zamieszczania bezpłatnych informacji na temat prowadzonej działalności na stronie serwisu miejskiego.


Z poważaniem

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit


Instrukcja sporządzania informacji do serwisu:

- informację należy składać drogą elektroniczna na adres: promocja@zlotow.pl

- przygotowana informacja o organizacji pozarządowej winna być zgodna z załącznikiem – dane o profilu

- dane o wydarzeniach, w tym związanych z realizacją zadania publicznego (w związku z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe (np. organizowane eventy; szkolenia; warsztaty; nabory - rekrutacja; poszukiwanie partnerów; akcje informacyjne; informacje o odniesionych sukcesach, zdobytych nagrodach czy wyróżnieniach) mogą być zamieszczane za pomocą interaktywnego kalendarza wydarzeń zamieszczonego na stronie www.zlotow.pl - moduł „Dodaj wydarzenie”-link: http://www.zlotow.pl/index.php/dodaj-wydarzenie

Jeżeli organizacje pozarządowe są zainteresowane, aby przy informacjach znalazły się także zdjęcia należy je przesyłać w formacie jpg; po uprzedniej rejestracji wydarzenia w interaktywnym module „Kalendarz wydarzeń”.

Nadesłane informacje po uprzednim zatwierdzeniu przez administratora strony internetowej - www.zlotow.pl, zostaną opublikowane odpowiednio w dziale "Z życia organizacji pozarządowych", moduł „Kalendarz wydarzeń”.