adres:         ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

tel./fax:      67 263 30 11

e-mail:       sekretariat@mzuk-zlotow.pl

strona internetowa:  www.mzuk-zlotow.pl

Prezes Zarządu: Jacek Fertikowski

 

Organy i władze

Udziały w spółce:

 • 74,93 %  - NOVAGO Sp. z o. o. w Mławie
 • 23,43 % - Związek Gmin Krajny w Złotowie
 •   1,56 % - Gmina Miasto Złotów
 •   0,08% - osoby fizyczne

Zgromadzenie wspólników

Do jego kompetencji należą sprawy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

Składa się z 5 osób. Do Rady Nadzorczej należą sprawy wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.
Skład Rady Nadzorczej:

 1. Jarosław Król – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Halina Zimon-Porożyńska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Sławomir Baran – Członek
 4. Alicja Szymanowska – Członek
 5. Jadwiga Skórcz – Członek

Zgodnie z umową spółki Związkowi Gmin Krajny i Gminie Miasto Złotów przysługuje prawo wskazania po 1 członku Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

 • Prezes Zarządu – Jacek Fertikowski
 • V-ce Prezes Zarządu – Mariusz Walter