ZARZĄDZENIE NR 1.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 2.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 3.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 4.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 5.14 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 5.14 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 6.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 7.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 8.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 8.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 stycznia 2014 r. załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 9.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 10.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 11.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 12.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 13.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Skarbinkowi Gminy Miasto Złotów kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 14.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 15.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 16.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 17.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 18.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 19.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 20.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 21.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 22.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 23.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 24.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 25.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 26.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 27.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 28.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 29.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie rozliczania podatku VAT oraz sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży przez gminne jednostki budżetowe

ZARZĄDZENIE NR 30.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 31.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 32.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 33.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 34.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 35.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 36.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 marca 2014 r. o zmianie zarządzenie nr 6/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 37.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 38.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 35/06 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 39.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 40.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 41.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 42.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 43.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 44.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 46.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 47.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 49.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 50.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 51.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 52.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 53.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 54.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 55.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za I kwartał 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 56.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 57.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Złotowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

ZARZĄDZENIE NR 58.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 59.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 60.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 maja 2014 r. o zniesieniu odrębnej własności lokali stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 61.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 62.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 63.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 64.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 65.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 66.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 67.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 68.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 69.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 70.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 71.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 73.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 74.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki sprzętem obrony cywilnej będącym w użytkowaniu Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 75.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 76.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 77/2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 78.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 79.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 80.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 81.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 82.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 83.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, ul. Grochowskiego 14

ZARZĄDZENIE NR 84.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, ul. 8 Marca 18

ZARZĄDZENIE NR 85.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Plac Wolności 12

ZARZĄDZENIE NR 86.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54

ZARZĄDZENIE NR 87.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 88.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 89.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 90.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ujednolicenia okresu wieczystego użytkowania gruntu

ZARZĄDZENIE NR 91.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 92.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 93.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 94.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 95.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 96.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 97.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 98.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 99.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 100.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 101.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 102.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 103.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 104.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 105.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 106.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 107.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 108.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 109.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 110.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 111.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 112.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 113.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 114.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 115.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 116.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 117.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury za I półrocze 2014 roku


ZARZĄDZENIE NR 118.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 119.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 120.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 121.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 122.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 123.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 124.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 125.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu

ZARZĄDZENIE NR 126.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 127.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu 

ZARZĄDZENIE NR 128.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 129.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 130.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 131.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 132.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 133.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 134.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 135.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.


ZARZĄDZENIE NR 136.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 września 2014 r. o zmianie zarządzenia nr 151/13 w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 137.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 138.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 139.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie rzeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. ”

ZARZĄDZENIE NR 140.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 141.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 142.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 143.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 144.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 145.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 146.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 147.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości lokalowej

ZARZĄDZENIE NR 148.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów obowiązujących od 1 lutego 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 149.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 150.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

ZARZĄDZENIE NR 151.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014.

ZARZĄDZENIE NR 152.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 153.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 154.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 października 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 155.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 października 2014 r. informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za III kwartały 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 156.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 157.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 158.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 160.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 161.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 162.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

ZARZĄDZENIE NR 163.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

ZARZĄDZENIE NR 164.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 165.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu

ZARZĄDZENIE NR 166.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 167.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.


ZARZĄDZENIE NR 168.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 listopada 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 65/09 w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie"

ZARZĄDZENIE NR 169.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 170.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 171.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 172.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015

ZARZĄDZENIE NR 173.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 grudnia 2014 r. o zmianie zarządzenia nr 52/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 174.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 175.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Złotowa projektu uchwały Rady Miejskiej Złotowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

ZARZĄDZENIE NR 176.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 177.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 178.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 179.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Pana Jerzego Kołodziejczyka ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa

ZARZĄDZENIE NR 180.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

ZARZĄDZENIE NR 181.2014 RADA MIEJSKA ZŁOTOWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie unieważnienia I konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015

ZARZĄDZENIE NR 182.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014


ZARZĄDZENIE NR 183.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/14 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Zarządczej na 2015 rok