Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Zbiór zarządzeń na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 1.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 2.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 3.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 4.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 5.14 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 5.14 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2014 r. załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 6.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 7.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 8.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 8.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 stycznia 2014 r. załącznik nr 1

ZARZĄDZENIE NR 9.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 10.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 11.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 12.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 13.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Skarbinkowi Gminy Miasto Złotów kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 14.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 15.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 16.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 17.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 18.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 19.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 20.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 21.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 22.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 23.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 24.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 25.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 26.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 27.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 28.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 29.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie rozliczania podatku VAT oraz sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży przez gminne jednostki budżetowe

ZARZĄDZENIE NR 30.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 31.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 32.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 33.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 34.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 35.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 36.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 marca 2014 r. o zmianie zarządzenie nr 6/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 37.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 38.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 35/06 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za odzież dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 39.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 40.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 41.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 42.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 43.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 44.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 46.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 47.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 49.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 50.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 51.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 52.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 53.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 54.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 55.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za I kwartał 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 56.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 57.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Złotowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

ZARZĄDZENIE NR 58.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 59.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 60.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 maja 2014 r. o zniesieniu odrębnej własności lokali stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 61.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 62.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 63.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 64.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 65.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 66.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 67.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 68.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 69.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 70.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 71.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 72.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 73.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 74.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie gospodarki sprzętem obrony cywilnej będącym w użytkowaniu Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 75.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 76.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 77/2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 78.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 79.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 80.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 81.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 82.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 83.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, ul. Grochowskiego 14

ZARZĄDZENIE NR 84.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, ul. 8 Marca 18

ZARZĄDZENIE NR 85.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Plac Wolności 12

ZARZĄDZENIE NR 86.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54

ZARZĄDZENIE NR 87.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do przyznawania Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 88.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 89.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 90.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ujednolicenia okresu wieczystego użytkowania gruntu

ZARZĄDZENIE NR 91.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 92.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 93.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 94.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 95.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 96.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 97.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 98.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 99.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 100.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 101.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 102.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 103.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 104.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 105.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 106.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 107.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 108.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 109.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 110.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 111.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 112.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 113.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 114.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 115.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 116.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 117.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury za I półrocze 2014 roku


ZARZĄDZENIE NR 118.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 119.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 120.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 121.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 122.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 123.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 124.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 125.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu

ZARZĄDZENIE NR 126.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 127.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu 

ZARZĄDZENIE NR 128.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 129.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 130.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 131.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 132.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 133.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 134.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 135.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.


ZARZĄDZENIE NR 136.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 września 2014 r. o zmianie zarządzenia nr 151/13 w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 137.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 138.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 139.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 września 2014 r. w sprawie rzeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. ”

ZARZĄDZENIE NR 140.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 141.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 września 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 142.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 143.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 144.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 145.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 146.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 147.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości lokalowej

ZARZĄDZENIE NR 148.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów obowiązujących od 1 lutego 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 149.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 150.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

ZARZĄDZENIE NR 151.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014.

ZARZĄDZENIE NR 152.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 153.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 154.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 października 2014 r. w sprawie pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 155.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 października 2014 r. informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za III kwartały 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 156.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 157.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 158.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 160.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE NR 161.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 162.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

ZARZĄDZENIE NR 163.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

ZARZĄDZENIE NR 164.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 165.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmiany umów sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ponownego ustalenia udziałów w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu

ZARZĄDZENIE NR 166.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów

ZARZĄDZENIE NR 167.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.


ZARZĄDZENIE NR 168.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 listopada 2014 r. o zmianie zarządzenia Nr 65/09 w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie"

ZARZĄDZENIE NR 169.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 170.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 171.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 172.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015

ZARZĄDZENIE NR 173.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 grudnia 2014 r. o zmianie zarządzenia nr 52/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie

ZARZĄDZENIE NR 174.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 175.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Złotowa projektu uchwały Rady Miejskiej Złotowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

ZARZĄDZENIE NR 176.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 177.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 178.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 179.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Pana Jerzego Kołodziejczyka ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa

ZARZĄDZENIE NR 180.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

ZARZĄDZENIE NR 181.2014 RADA MIEJSKA ZŁOTOWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie unieważnienia I konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015

ZARZĄDZENIE NR 182.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014


ZARZĄDZENIE NR 183.2014 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Złotowie na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/14 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Zarządczej na 2015 rok

Załączniki

001.2014 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
002.2014 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
003.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
004.2014 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
005.2014 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
005.2014_1 (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
006.2014 (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
007.2014 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008.2014 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
008.2014_1 (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
009.2014 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
010.2014 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
011.2014 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
012.2014 (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
013.2014 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
014.2014 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
015.2014 (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
016.2014 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
017.2014 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
018.2014 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
019.2014 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
020.2014 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
021.2014 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
022.2014 (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
023.2014 (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
024.2014 (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
025.2014 (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
026.2014 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
027.2014 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
028.2014 (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
029.2014 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
030.2014 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
031.2014 (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
032.2014 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
033.2014 (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
034.2014 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
035.2014 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
036.2014 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
037.2014 (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
038.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
039.2014 (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
040.2014 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
041.2014 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
042.2014 (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
043.2014 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
044.2014 (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
045.2014 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
046.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
047.2014 (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
048.2014 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
049.2014 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
050.2014 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
051.2014 (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
052.2014 (73.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
053.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
054.2014 (62.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
055.2014 (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
056.2014 (477.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
057.2014 (535.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
058.2014 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
059.2014 (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
060.2014 (66.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
061.2014 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
062.2014 (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
063.2014 (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
064.2014 (142kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
065.2014 (338.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
066.2014 (147.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
067.2014 (147.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
068.2014 (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
069.2014 (148.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
070.2014 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
071.2014 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
072.2014 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
073.2014 (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
074.2014 (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
075.2014 (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
076.2014 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
077.2014 (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
078.2014 (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
079.2014 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
080.2014 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
081.2014 (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
082.2014 (69.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
083.2014 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
084.2014 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
085.2014 (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
086.2014 (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
087.2014 (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
088.2014 (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
089.2014 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
090.2014 (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
091.2014 (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
092.2014 (59.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
093.2014 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
094.2014 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
095.2014 (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
096.2014 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
097.2014 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
098.2014 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
099.2014 (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
100.2014 (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
101.2014 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
102.2014 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
103.2014 (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
104.2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
105.2014 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
106.2014 (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
107.2014 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
108.2014 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
109.2014 (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
110.2014 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
111.2014 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
112.2014 (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
113.2014 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
114.2014 (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
115.2014 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
116.2014 (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
117.2014 (27.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
118.2014 (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
119.2014 (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
120.2014 (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
121.2014 (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
122.2014 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
123.2014 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
124.2014 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
125.2014 (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
126.2014 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
127.2014 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
128.2014 (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
129.2014z (113.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
130.2014z (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
131.2014z (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
132.2014z (112.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
133.2014 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
134.2014 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
135-calosc.2014 (329.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
136-calosc.2014 (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
137.2014 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
138.2014 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
139.2014 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
140.2014 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
141.2014 (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
142.2014 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143.2014 (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
144.2014 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
145.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
146.2014 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
147.2014 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
148.2014 (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
149.2014 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
150.2014 (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
151.2014 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
152.2014 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
153.2014 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
154.2014 (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
155-calosc.2014 (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
156.2014 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
157.2014 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
158.2014 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
160.2014 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
161.2014 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
164.2014 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
165.2014 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
166.2014 (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
167.2014 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
168.2014-calosc (132.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
169.2014 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
170.2014 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
171.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
172.2014 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
173.2014-calosc (318.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
174.2014 (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
175.2014 (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
176.2014 (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
177.2014 (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
178.2014 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
179.2014 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
181.2014 (64.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
182.2014 (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
183.2014 (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
184_2014-c (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2014-01-22 08:48:47
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2014-01-22 09:02:20
Ostatnia zmiana:2015-01-20 11:56:19
Ilość wyświetleń:7863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij