Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Stawki podatkowe

Obowiązujące w roku 2020


 
Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XI.93.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 poz. 1256 i 1309 )
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. (M.P.2019.1017)
     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 58,46 zł = 146,15 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta (5 dt x 58,46 zł = 292,30 zł).
 

Podatek leśny:

1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz.  888)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018) – cena drewna wynosi 194,24 zł za 1m3.

2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,7328 zł)


Obowiązujące w roku 2019

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XLIV.316.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XLIV.317.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2017.1892. oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669 ze zm.)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. (M.P.2018.1004)

     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 54,36 zł = 139,90zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 54,36 zł = 271,80 zł).

 

Podatek leśny:

    1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821oraz poz. 1588 i 1669 ze zm.)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w
    sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
    uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2018.1005) – cena
    drewna wynosi 191,98 zł za 1m3.

       2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 197,06 zł = 42,2356 zł)

 

 


Obowiązujące w roku 2018

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXXIV.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2017.1892.ze zm.)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. (M.P.2017.958)

     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 52,49 zł = 131,2250 zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 52,49 zł = 262,4500 zł).

 

Podatek leśny:

    1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w
    sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
    uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017.963) – cena
    drewna wynosi 197,06 zł za 1m3.

       2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 197,06 zł = 43,3532 zł)

 

 


Obowiązujące w roku 2017

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXIII.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XXIII.157.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny:

    1. Podstawa prawna:
        1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2016.617i 1579.ze zm.)
        2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. (M.P.2016.933)

     2. Stawki podatku rolnego:
        1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 52,44 zł = 131,10zł)
        2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 52,44 zł = 262,20 zł).

 

Podatek leśny:

    1. Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w
    sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
    uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996) – cena
    drewna wynosi 191,01 zł za 1m3.

       2.  Stawki podatku leśnego:
             od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
              ( 0,220 m3 drewna x 191,01 zł = 42,0222 zł)

 

 


Obowiązujące w roku 2016

 

Podatek od nieruchomości:

UCHWAŁA NR XIV.76.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XIV.78.2015 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny:

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.2013.1381.ze zm.)

2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt. (M.P.2015.1025)


Stawki podatku rolnego na 2016 r.:

1)od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta  (2,5 dt x 53,75 zł = 134,375zł)

2)od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta  (5 dt x 53,75 zł = 268,75 zł).

 

Podatek leśny:

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 3 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465)
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015.1028)
- cena drewna wynosi 191,77 zł za 1m3.

Stawki podatku leśnego na 2016 r.:

od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna ( 0,220 m3 drewna x 191,77 zł = 42,1894 zł)

 

 


Obowiązujące w latach 2014-2015

 

UCHWAŁA NR XXX/287/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII/246/10 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

Załączniki

uchwała XIV.76.2015 (100.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała XIV.78.2015 (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.156.2016 (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.157.2016 (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXXIV.241.2017 (103.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XLIV.316.2018 (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XLIV.317.2018 (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2014-01-07 08:31:20
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2014-01-07 08:31:45
Ostatnia zmiana:2019-12-13 13:58:33
Ilość wyświetleń:14822
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij