ZARZĄDZENIE NR 1/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 2/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi


ZARZĄDZENIE NR 3/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 4/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi


ZARZĄDZENIE NR 5/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 6/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 7/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 8/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 9/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 10/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 11/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 12/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 13/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 14/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w trybie rozliczenia przysługującego odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi


ZARZĄDZENIE NR 15/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 17/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 18/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania treści ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 19/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za 2013 rok


ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013ZARZĄDZENIE NR 22/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto ZłotówZARZĄDZENIE NR 23/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2012ZARZĄDZENIE NR 24/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2013 r. o zmianie zarządzenia Nr 59 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ZłotowieZARZĄDZENIE NR 25/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinieZARZĄDZENIE NR 26/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/11 w sprawie powołania w Złotowie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinieZARZĄDZENIE NR 27/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowejZARZĄDZENIE NR 28/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013ZARZĄDZENIE NR 29/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r.


ZARZĄDZENIE NR 29/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA zał 1


ZARZĄDZENIE NR 29/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA zał 2


ZARZĄDZENIE NR 29/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA zał 3ZARZĄDZENIE NR 30/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2013.


ZARZĄDZENIE NR 30/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA zał 1


ZARZĄDZENIE NR 30/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA zał 2


ZARZĄDZENIE NR 30/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA zał 3ZARZĄDZENIE NR 31/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023ZARZĄDZENIE NR 32/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarguZARZĄDZENIE NR 33/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłożenia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".ZARZĄDZENIE NR 34/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.ZARZĄDZENIE NR 35/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w II otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2013.ZARZĄDZENIE NR 36/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarguZARZĄDZENIE NR 37/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowejZARZĄDZENIE NR 38/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto ZłotówZARZĄDZENIE NR 39/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomościZARZĄDZENIE NR 40/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2013.ZARZĄDZENIE NR 41/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r.ZARZĄDZENIE NR 42/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowejZARZĄDZENIE NR 43/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół zarządzanych przez Gminę Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 43/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA załZARZĄDZENIE NR 44/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 45/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 maja 2013 r. o zmianie zarządzenia Nr 29/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 kwietnia 2013 r konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r.ZARZĄDZENIE NR 46/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto ZłotówZARZĄDZENIE NR 47/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r.


ZARZĄDZENIE NR 47/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 maja 2013 r. załącznik nr 1ZARZĄDZENIE NR 48/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wycofania ze sprzedaży nieruchomości gruntowejZARZĄDZENIE NR 49/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów ”Zarządzenie NR 50/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za I kwartał 2013 rokuZARZĄDZENIE NR 51/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 maja 2013 r. o zmianie zarządzenia nr 52/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 51/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 maja 2013 r. załącznikZARZĄDZENIE NR 52/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto ZłotówZARZĄDZENIE NR 53/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury


ZARZĄDZENIE NR 54/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 55/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Złotów, oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie tej nagrody


ZARZĄDZENIE NR 55/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 maja 2013 r. załącznik


ZARZĄDZENIE NR 56/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie ul. Królowej Jadwigi 54


ZARZĄDZENIE NR 57/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie ul. Bohaterów Westerplatte 9


ZARZĄDZENIE NR 58/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 59/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podziału środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 60/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2012


ZARZĄDZENIE NR 61/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 62/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie.


ZARZĄDZENIE NR 63/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie.


ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 65/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie pierwokupu


ZARZĄDZENIE NR 66/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


ZARZĄDZENIE NR 67/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie pierwokupu


ZARZĄDZENIE NR 68/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 69/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim.


ZARZĄDZENIE NR 70/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 71/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 72/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 73/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 75/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do wystawiania tytułów wykonawczych


ZARZĄDZENIE NR 76/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 77/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 78/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 79/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 80/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.


ZARZĄDZENIE NR 81/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.


ZARZĄDZENIE NR 82/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 83/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014


ZARZĄDZENIE NR 84/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 85/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 86/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie inforacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za II kwartały 2013 roku


ZARZĄDZENIE NR 87/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 88/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 89/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Powstańców w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 90/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 91/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 sierpnia 2013 r. o zmianie Zarządzenia nr 87/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 92/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Schulz nauczycielki nauczania przyrody ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 93/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani w sprawie Katarzyny Beker nauczycielki nauczania języka angielskiego ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 94/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Rusin nauczycielki nauczania języka polskiego ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 95/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Tomaszewskiej nauczycielki nauczania języka niemieckiego ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 96/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 97/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.


ZARZĄDZENIE NR 98/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 99/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 99/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. załącznik


ZARZĄDZENIE NR 100/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnitwa dla dyrektora Zespołu Szkół Samorzadowych nr 1 w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 100/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. załącznik


ZARZĄDZENIE NR 101/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 102/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 września 2013 r. w sprawie oceny zgodności przedłożonej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie zmiany „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na lata 2011-2015”


ZARZĄDZENIE NR 103/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 września 2013 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie


ZARZĄDZENIE NR 104/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 września 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie


ZARZĄDZENIE NR 105/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 września 2013 r. w sprawie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica, gmina Złotów


ZARZĄDZENIE NR 106/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 września 2013 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 107/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 108/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 109/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2012


ZARZĄDZENIE NR 110/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 111/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”


ZARZĄDZENIE NR 111/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 września 2013 r. załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE NR 111/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 26 września 2013 r. załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR 112/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 113/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 114/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 115/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 116/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej


ZARZĄDZENIE NR 117/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 118/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Miasto Złotów na 2014 rok


ZARZĄDZENIE NR 119/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania


ZARZĄDZENIE NR 120/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 121/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 października 2013 r. w sprawie oceny zgodności przedłożonej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie zmiany „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń


ZARZĄDZENIE NR 122/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 października 2013 r. informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotów za III kwartały 2013 roku


ZARZĄDZENIE NR 123/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 124/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 125/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 126/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 127/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 128/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 listopada 2013 r. o zmianie Zarządzenia nr 87/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 129/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2014-2023.


ZARZĄDZENIE NR 130/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok


ZARZĄDZENIE NR 131/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


ZARZĄDZENIE NR 132/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.


ZARZĄDZENIE NR 132/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE NR 132/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR 132/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. Załącznik nr 3


ZARZĄDZENIE NR 132/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. Załącznik nr 4


ZARZĄDZENIE NR 132/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 listopada 2013 r. Załącznik nr 5


ZARZĄDZENIE NR 133/2013 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


ZARZĄDZENIE NR 134/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 102/09 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złotowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów"


ZARZĄDZENIE NR 135/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Zlotowie


ZARZĄDZENIE NR 136/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.


ZARZĄDZENIE NR 136/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE NR 136/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR 136/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. Załącznik nr 3


ZARZĄDZENIE NR 137/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014.


ZARZĄDZENIE NR 137/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. Załącznik nr 1


ZARZĄDZENIE NR 137/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR 137/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 21 listopada 2013 r. Załącznik nr 3


ZARZĄDZENIE NR 138/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu


ZARZĄDZENIE NR 139/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych


ZARZĄDZENIE NR 140/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 141/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków


ZARZĄDZENIE NR 142/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie


ZARZĄDZENIE NR 143/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014.


ZARZĄDZENIE NR 144/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów


ZARZĄDZENIE NR 145/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 146/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014


ZARZĄDZENIE NR 146/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. Załacznik nr 1


ZARZĄDZENIE NR 147/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na


realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w roku 2014


ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014


ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. Załacznik nr 1


ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. Załacznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 grudnia 2013 r. Załacznik nr 3


ZARZĄDZENIE NR 150/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie zarządzenia Nr 147/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.


ZARZĄDZENIE NR 151/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2014 rok


ZARZĄDZENIE NR 152/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie


ZARZĄDZENIE NR 154/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013


ZARZĄDZENIE NR 156/13 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014