Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

plany o numerach 1-35: pliki w formacie pdf (do pobrania na dole artykułu)

plany od numeru 36: linki do strony Dz. U. Woj. Wlkp

 

1. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Niezn. Żołnierza”, uchwała nr XXIX/189/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28.12.2000r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 51 z 11.05.2001r. - załącznik nr 1

2. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. 8 Marca, Leśnej i Wielatowskiej zw. Wielatowo - ośrodek usługowy”, uchwała nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.06.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 26 z 15.09.2000r. - załącznik nr 2

3. zmiana m.p.z.p. „obszar położony nad jeziorem Zaleskim”, uchwała nr XXXII/222/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r - załącznik nr 3 - wyrokiem sądu stwierdzono nieważność planu

4. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. Chojnickiej - rogatki”, uchwała nr XXIII/149/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.06.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 87 z 08.12.2000r. - załącznik nr 4

5. zmiana m.p.z.p. „rejon dzielnicy przemysłowej przy ul. Kujańskiej”, uchwała nr XXXII/217/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r - załącznik nr 5

6. zmiana m.p.z.p. „zespół mieszkalno-usługowy w rejonie ul. Jastrowskiej i Leśnej (ul. Rozdroże)”, uchwała nr XXVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 4 z 22.01.2001r. - załącznik nr 6

7. zmiana m.p.z.p. „zespół budownictwa mieszkalno-usługowego przy hali targowej w Złotowie”, uchwała nr XXVIII/178/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 4 z 22.01.2001r. - załącznik nr 7

8. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący teren położony przy ul. Jeziornej”, uchwała nr XVI/127/99 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30.12.1999 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 11 z 25.02.2000 r. - załącznik nr 8

9. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Moniuszki”, uchwała nr XXV/160/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 07.09.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 80 z 21.11.2000r. - załącznik nr 9

10. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Leśnej”, uchwała nr XXVIII/179/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 10 z 10.02.2001r. - załącznik nr 10

11. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon osiedla Polna”, uchwała nr XXIX/188/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28.12.2000 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 51 z 11.05.2001r. - załącznik nr 11

12. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Al.Piasta-Krzywoustego”, uchwała nr XXXII/218/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 12

13. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący brzeg jeziora Miejskiego w rejonie ul. Staszica”, uchwała nr XXXII/219/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r.,  Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 13

14. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej”, uchwała nr XXXII/220/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 14

15. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Mickiewicza”, uchwała nr XXXII/221/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r. - załącznik nr 15

16. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon byłego internatu szkoły zawodowej nr 1”, uchwała nr XLI/267/2002 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25.04.2002 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 87 z 19.06.2002r. - załącznik nr 16

17. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon skrzyżowania ul. Szpitalnej i Staszica”, uchwała nr IV/28/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r. Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. - załącznik nr 17

18. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Konopnickiej”, uchwała nr IV/29/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. załącznik nr 18

19. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Łowieckiej”, uchwała nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. załącznik nr 19

20. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Chojnickiej”, uchwała nr IV/31/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. - załącznik nr 20

21. zmiana m.p.z.p. „obszar obejmujący rejon ul. Piaskowej”, uchwała nr IV/32/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.12.1998 r., Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 14 z 31.03.1999r. - załącznik nr 21

22. zmiana m.p.z.p. „obszar położony między Al. Piasta, ul. Szkolną i ul. Krzywoustego w Złotowie”, uchwała nr XXIX/209/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 22 - plan stracił moc po uchwaleniu mpzp nr 52

23. zmiana m.p.z.p. „obszar położony przy ul. 8-go Marca w Złotowie”, uchwała nr XXIX/210/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 23

24. zmiana m.p.z.p. „obszar dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej w Złotowie”, uchwała nr XXIX/208/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 24

25. zmiana m.p.z.p. „obszar zespołu budownictwa mieszkalno-usługowego przy hali targowej w Złotowie”, uchwała nr XXIX/207/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006 r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 25

26. zmiana m.p.z.p. „obszar położony nad jeziorem Zaleskim w Złotowie”, uchwała nr XXIX/212/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 26 - plan stracił moc po uchwaleniu mpzp nr 42

27. zmiana m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza w Złotowie”, uchwała nr XXIX/211/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27.04.2006r., Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 107 z 4.07.2006r. - załącznik nr 27

28. M.p.z.p "teren położony miedzy ul. Grochowskiego a Mickiewicza"
nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego miedzy ul. Grochowskiego a Mickiewicza. - załącznik nr 28

29. M.p.z.p. "Obszar obejmujący rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz na przedłużeniu ul.Mokrej wzdłuż ul.Koscielnej i Grudzińskich."
nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru obejmującego rejon Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz przedłużeniu ul. Mokrej, wzdłuż ul. Kościelnej do ul. Grudzińskich. - załącznik nr 29

30. zmiana m.p.z.p. "teren po Straży Pożarnej przy ul.Norwida i Boh.Westerplatte"
nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu po Straży Pożarnej przy ul. Norwida i Boh. Westerplatte. - załącznik nr 30 - wyrokiem sądu stwierdzono nieważność planu

31. zmiana m.p.z.p. "teren położony w rejonie ul.Mickiewicza i al.Piasta"
nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i Al. Piasta. - załącznik nr 31

32. zmiana m.p.z.p. "teren położony w rejonie ul.Kujańskiej"
nr XXIV/119/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, terenu położonego w rejonie ul. Kujańskiej. - załącznik nr 32

33. zmiana m.p.z.p. "teren przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa)" 
nr XXXVII/202/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa - terenu przy ul. Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa)

34. zmiana m.p.z.p. "obszar położony w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza)" 
nr XXXVII/204/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza)

35. zmiana m.p.z.p. "obszar przy ul. Leśnej i Wielatowskiej" 
nr XXXVII/206/10 Rady Miejskiej Złotowa z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy ul. Leśnej i Wielatowskiej

36. m.p.z.p. "obszar położony między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2327/

37. zmiana m.p.z.p. "obszar położony nad jeziorem Zaleskim - ul. Wioślarska" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2328/

38. zmiana m.p.z.p. "obszar połozony przy ul. 8-go Marca - ul. Wielatowska" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2329/

39.  m.p.z.p. "obszar połozony między ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta" http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2011/2330/

40. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=5951

41. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4713

42. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy ul. Widokowej (Zabajka)   http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4714

43. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4715year=2013&book=0&poz=4714

44. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru połozonego między al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5276

45. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=6912

46. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomią http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=787

47. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=788

48. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, PIaskowa http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3580

49. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3581

50. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3822

51. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 8-go Marca http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/6840/

52. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone między al. Piasta a ul. Szkolną http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1891/

53. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego wzdłuż brzegu Jeziora Miejskiego od strony ul. Powstańców http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5356/

54. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki położone przy ul. Leśnej za rondem Żołnierzy Armii Krajowej http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5357/

55. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony miedzy ul. Wojska Polskiego a ul. Łowiecką http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5358/

56. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie położonym między ul. Królowej Jadwigi (lewa strona ulicy od budynku nr 45 do torów kolejowych) a Jeziorem Burmistrzowskim http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/121/

57. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący działki ewidencyjne nr 19, 20, 21 przy al. mickiewicza http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5690/

58. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4090/

59. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5216/

60. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmujący obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8 Marca  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7472/

Załączniki

1 (237.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 (815.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 (443.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 (276kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 (255.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8 (247kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 (305.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 (126.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16 (120.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17 (511.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18 (439.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19 (436.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20 (446.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21 (741.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22 (417.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23 (370.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24 (455.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25 (818kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26 (358.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28 (765.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29 (566.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30 (548.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31 (492.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32 (728.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33 (410.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34 (252.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35 (268kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2008-03-05 15:51:45
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2008-03-05 15:52:24
Ostatnia zmiana:2020-02-27 13:12:23
Ilość wyświetleń:36579

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij