Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. o. o. w Złotowie


adres:    al. Piasta 1

               77 - 400 Złotów

biuro:     ul. M. Wańkowicza 9

               77-400 Złotów

tel.:         +48 692 073 885

e-mail:    tbs@zlotow.pl

www:  http://zlotowskietbs.pl/

Prezes:  Przemysław Pająk

Władze Złotowskiego TBS:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

 

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru sprawowanego w imieniu Wspólników.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

    Jerzy Teusz

    Paweł Tabor

    Andrzej Łakomecki

 

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotowie