W przypadku, gdy podatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego, wpłat tych należy dokonywać na ten rachunek. W pozostałych przypadkach prosimy o dokonywanie wpłat na:

Spółdzielczy Bank Ludowy O/Złotów

96 8941 0006 0016 4975 2000 0010

W sprawie uzgadniania sald prosimy o kontakt pod nr tel. 67 263 26 40 (p. Wiesława Kubala)

Do wpłat z poza terenu Polski należy przed numerem rachunku wskazać znacznik PL oraz podać SWIFT: GBWCPLPP