Zamówienia  publiczne
opublikowane przed 01.12.2007
znajdują się w
http://www.bip-archiwum.zlotow.pl/
w menu ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI