TOMASZ STOLTMANN
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 

funkcja:         Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa
adres:           Urząd Miejski w Złotowie, aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13, parter
telefon:          67 263 26 40
fax:                 67 265 00 25 
e-mail:           zastepca@zlotow.pl

Kompetencje:                       

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wnikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia Burmistrza .

Do zadań Zastępcy należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad sprawami miasta dotyczącymi:
- oświaty;
- pozyskiwania funduszy;
- promocji miasta;
- sportu i turystyki;

- współpracy z organizacjami pożytku publicznego;
- gospodarki mieszkaniowej;
- gospodarki nieruchomościami;

- gospodarki komunalnej i infrastruktury;
- ochrony środowiska;

- diagnozy, planowania i zarządzania strategicznego;

- przedsiębiorczości w Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości „Mierz wysoko” ;

- wsparcia rozwoju zawodowego w Miejskim Biurze Karier.

 

Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych w następujących referatach:
1) Referat Rozwoju Lokalnego:
    a) stanowisko ds. oświaty i kultury;
    b) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy;
    c) stanowisko ds. promocji;
    d) stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
    e) stanowisko ds. rozwoju;

    f) stanowisko ds. diagnozy, planowania i zarządzania strategicznego;

    g) stanowisko ds. przedsiębiorczości w Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości „Mierz wysoko” ;

    h) stanowisko ds. wsparcia rozwoju zawodowego w Miejskim Biurze Karier.


2) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii:
    a) kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii/stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej;
    b) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;
    c) stanowisko ds. ochrony środowiska;
    d) stanowisko ds. gospodarki komunalnej i infrastruktury;

 

Godziny pracy i przyjmowania klientów urzędu przez kierownictwo Urzędu