Wykaz osób redagujących Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie

 

 

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)

 

 

 

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

1

Bąbiński Grzegorz

67 263 26 40 wew. 32

g.babinski@zlotow.pl

2

Belka Adriana

67 263 26 40 wew. 31

a.belka@zlotow.pl

3

Biecka Katarzyna

67 263 26 40 wew. 27

k.biecka@zlotow.pl

4

Gniot Wiesława

67 263 26 40 wew. 45

w.gniot@zlotow.pl

5

Hermann Maciej

67 263 26 40 wew. 31

m.hermann@zlotow.pl

6

Jiers-Żyłka Urszula

67 263 26 40 wew. 57

u.jiers-zylka@zlotow.pl

7

Jeske Piotr

67 263 26 40 wew. 18

p.jeske@zlotow.pl

8

Kaczmarek Jędrzej

67 263 26 40 wew. 32

j.kaczmarek@zlotow.pl

9

Karasińska Karolina

67 263 26 40 wew. 26

k.karasinska@zlotow.pl

10

Kubala Wiesława

67 263 26 40 wew. 26

w.kubala@zlotow.pl

11

Małach Iwona

67 263 26 40 wew. 26

i.malach@zlotow.pl

12

Marek Karolina

67 263 26 40 wew. 18

k.marek@zlotow.pl

13

Mathews Jacek

67 263 26 40 wew. 36

informatyk@zlotow.pl

14

Michałek Elżbieta

67 263 26 40 wew. 23

e.michalek@zlotow.pl

15

Muzioł Sylwia

67 263 26 40 wew. 41

s.muziol@zlotow.pl

16

Płaczek Magdalena

67 263 26 40 wew. 11

m.placzek@zlotow.pl

17

Sieg Radosław

67 263 26 40 wew. 29

r.sieg@zlotow.pl

18

Sikora Krzysztof

67 263 26 40 wew. 41

k.sikora@zlotow.pl

19

Wenda Magdalena

67 263 26 40 wew. 37

m.wenda@zlotow.pl

20

Zachęć Aleksandra

67 263 26 40 wew. 21

a.zachec@zlotow.pl