Na podstawie Zarządzenia Nr 272.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 8 grudnia 2022 r. o zmianie zarządzenia Nr 43.2017 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Złotowa - w zakresie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Złotowa (do wglądu poniżej) budynek nr 11 położony przy ul. Nowy Rynek został wykreślony z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Złotowa.