Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Roboty budowlane - budowa trybun z zadaszeniem, łacznika i budynku zaplecza boiska na stadionie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane - budowa trybun z zadaszeniem łącznika i budynku zaplecza boiska na stadionie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie

CPV:
71.22.10.00-3, 45.21.22.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i wykażą się zaprojektowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 inwestycji o podobnym charakterze, tj, obiektów budowlanych, w tym wiat i hal o konstrukcji jak przewidziano w zamówieniu,
1.3. Posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 inwestycji o podobnym charakterze, polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o wielkości powierzchni ponad 300 m2,
1.4. Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym, co najmniej:
a) 1 projektantem branży budowlano-konstrukcyjnej, posiadającym wykształcenie wyższe i minimum 10-letni staż pracy w projektowaniu, oraz doświadczenie w sporządzeniu co najmniej 2-ch projektów obiektów o podobnym charakterze,
b) 2 pracownikami kadry technicznej, posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót budowlanych, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlano-konstrukcyjnymi, w tym jedną osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych o podobnym charakterze, przewidzianą do wykonywania obowiązków kierownika budowy,
1.5. Posiadają środki finansowe w wysokości, co najmniej 500.000,00 PLN lub posiadają zdolność kredytową w tej wysokości (łącznie dla Wykonawców składających ofertę wspólną).
1.6. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 1.000.000 zł, i zobowiązują się do zachowania ubezpieczenia, w co najmniej takiej wysokości do końca okresu realizacji zamówienia.
1.7. Udzielą gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlano - montażowe na okres 36 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytku.
1.8. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia :- dokumentacja projektowa z prawomocnym pozwoleniem na budowę - do 30.06.2009 r.- wykonanie robot budowlanych do 15.12.2009 r.- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie do 31.03.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-04-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-04-09 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7_TABELA CENOWA (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._8_WSTĘPNY HARMONOGRAM (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program funkcjonalno-uzytkowy (376.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - stadion -strona 1sza (264.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-calosc (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 umowa boisko-stadion - roboty budowlane (134kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stadion Pytania i odpowiedzi (628.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stadion - zmiana terminu (290.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stadion - zmiana SIWZ (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze 24.04. (896.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na UZP.doc (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-03-19 11:52:53
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-03-19 12:24:05
Ostatnia zmiana:2009-05-15 07:46:24
Ilość wyświetleń:2289

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij