Złotów  04.02.2009 r.

Zamawiający:

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Spółka z o.o.

Al. Piasta 1,  77-400 Złotów

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty

 

1. Pełna nazwa zamawiającego: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa

                                                    Społecznego Spółka z o.o.

 

2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami na parterze przy ul. Wojska Polskiego 30 w Złotowie”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano ofertę złożoną przez:

Studio Projektu Budowlanego „FILAR”

ul. Okrzei 14,  64-920 Piła

 

3. Uzasadnienie wyboru:  

 Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium oceny ofert „cena”.

 

4. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

1. PERSPEKTYWA Pracownia Projektowa s.c.

   Agnieszka Kołodziejska,  Angelika Korczyńska

    Ul. Salwatorska 14,  30-109 Kraków

    Ocena w kryterium „cena” – 3,51 pkt

    Ogółem – 3,51 pkt

2. AGRO-PROJEKTY s,c.

    Ul. Hallera 14,  89-400 Sępólno Kraj.

    Ocena w kryterium „cena” – 4,30 pkt

    Ogółem – 4,30 pkt

3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne

    AKWADRAT Sp. z o.o.

    Ul. Mieszka I 57/5,  66-400 Gorzów Wlkp.

    Ocena w kryterium „cena” – 4,99 pkt

    Ogółem – 4,99 pkt

4. Biuro Projektów BUDOPROJEKT s.c.

    Ul. Ratajczaka 33,  61-816 Poznań

    Ocena w kryterium „cena” – 3,37 pkt

    Ogółem – 3,37 pkt

5. Architektoniczna Pracownia Autorska nr 1

     mgr inż. arch. Małgorzata Berent

     ul. Okólna 103/20,  42-29 Częstochowa

    Ocena w kryterium „cena” – 4,30 pkt

    Ogółem – 4,30 pkt

6. Pracownia Projektowa arch. Janusz Dubicki

    Os. St. Batorego 21/22,  60-687 Poznań

    Ocena w kryterium „cena” – 6,08 pkt

    Ogółem – 6,08 pkt

7. PROJECT & DESING Oleg Fomiczow

    Ul. Piłkarska 4,  96-321 Żabia Wola

    Ocena w kryterium „cena” – 2,37 pkt

    Ogółem – 2,37 pkt

8. Pracownia Architektury ASSADESING arch. Renata Dolińska

    Ul. Świdnicka 19,  50-066 Wrocław

    Ocena w kryterium „cena” – 3,66 pkt

    Ogółem – 3,66 pkt

9. Architektoniczne Biuro Projektowe AB-PROJEKT Sp. z o.o.

    Ul. Fabryczna 43,  43-100 Tychy

    Ocena w kryterium „cena” – 5,21 pkt

    Ogółem – 5,21 pkt

10. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego

    „MIASTOPROJEKT-BYDGOSZCZ” Sp. z o.o.

     Ul. Jagiellońska 12A,  85-067 Bydgoszcz

    Ocena w kryterium „cena” – 3,95 pkt

    Ogółem – 3,95 pkt

11. Pracownia Projektowa Architekt Piotr Ślotała

     Ul. Kościuszki 21/2,  64-800 Chodzież

    Ocena w kryterium „cena” – 7,66 pkt

    Ogółem – 7,66 pkt

12. Ferma Kresek Sp. z o.o. Sp. K.

     Ul. Dobra 26,  60-595 Poznań

    Ocena w kryterium „cena” – 4,34 pkt

    Ogółem – 4,34 pkt

 

13. „ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI” Pracownia Autorska Sp. z o.o.

    Ul. Młynarska 15-17C,  64-920 Piła

    Ocena w kryterium „cena” – 6,05 pkt

    Ogółem – 6,05 pkt

14. „ARTOP” Pracownia Projektowa  Iwona i Zdzisław Kaczyńscy

    Ul. Bociania 37,  71-696 Szczecin

    Ocena w kryterium „cena” – 4,53 pkt

    Ogółem – 4,53 pkt

15. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

      Nowy Świat,  ul. Nad Jeziorem 13,  80-299 Gdańsk

    Ocena w kryterium „cena” – 6,41 pkt

    Ogółem – 6,41 pkt

16. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „deem”

     Anna Dziuba-Jaglińska

     Wiktorów,  98-350 Biała

    Ocena w kryterium „cena” – 5,73 pkt

    Ogółem – 5,73 pkt

17. AriCom Arkadiusz Pawlik

    Ul. Wergiliusza 44,  60-461 Poznań

    Ocena w kryterium „cena” – 5,34 pkt

    Ogółem – 5,34 pkt

18. Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur

    Ul. Bednarska 9/9,  00-310 Warszawa

    Ocena w kryterium „cena” – 4,99 pkt

    Ogółem – 4,99 pkt

19. „PRO-BUD” Projektowanie i Nadzór Budowlany

      mgr inż. Grzegorz Witkowicz

     ul. Norwida 7,  77-400 Złotów

    Ocena w kryterium „cena” – 8,60 pkt

    Ogółem – 8,60 pkt

20. Biuro Projektowe eM.Forma

    Ul. Świerkowa 16,  62-513 Brzeźno

    Ocena w kryterium „cena” – 2,64 pkt

    Ogółem – 2,64 pkt

21. Studio Projektu Budowlanego „FILAR”

    Ul. Okrzei 14,  64-920 Piła

    Ocena w kryterium „cena” – 10,00 pkt

    Ogółem – 10,00 pkt