Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
na terenie Gminy Miasto Złotów

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O.

W ZŁOTOWIE

ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów

 

Link do strony Spółki MZUK