Informujemy, że na nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie, która odbyła w dniu 13 stycznia 2021 r., zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, nie podjęto uchwał przewidzianych w porządku obrad określonym zarządzeniem nr 1.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 stycznia 21021 r. tj. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 oraz uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 1.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie o zwołaniu nadzwyczajnej XXV sesji w dniu 13 stycznia 2021 r.

Głosowania nadzwyczajna XXV sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 13 stycznia 2021 r.