Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 16 grudnia 2020 r.:

Uchwała Nr XXIV.198.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV.199.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała Nr XXIV.200.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.

Uchwała Nr XXIV.201.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotów

Głosowania XXIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 16 grudnia 2020 r.

XXIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie została zawieszona w dniu 16 grudnia 2020 r.
Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały wznowione w dniu 30 grudnia 2020 r.
  

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 grudnia 2020 r.:

Uchwała Nr XXIV.202.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021

Uchwała Nr XXIV.203.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021

Głosowania XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 grudnia 2020 r.