Lp. Zgłaszający interpelację Treść interpelacji Interpelacja Odpowiedź
1. Radny Stanisław Wełniak ws. nieobecności Burmistrza Miasta Złotowa na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 25 listopada 2020 r. Skan interpelacji O-S.0003.80.2020
2. Radny Stanisław Wełniak ws. opublikowania wykazu przedsięwzięć, które mają być realizowane w ramach Funduszy Norweskich, w tym również z udziałem środków budżetowych Gminy Miasto Złotów Skan interpelacji O-S.0003.79.2020
3. Radny Stanisław Wełniak ws. udostępnienia decyzji PINB w sprawie amfiteatru i wiaduktu Skan interpelacji O-S.0003.81.2020