L.p. Zgłaszający interpelację-zapytanie Interpelacja-zapytanie Interpelacja-zapytanie Odpowiedź
1. Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz dot. zdemontowania szyn kolejowych stanowiących pozostałość po dawnej linii kolejowej w kierunku Więcborka, przecinających ul. Głębinową Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.74.2020
2. Radny Krzysztof Kulasek ws. możliwości dołączenia do istniejącego znaku „droga z pierwszeństwem przejazdu” przy wjeździe do galerii „Aura” znaku „jazda na suwak” Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.75.2020
3. Radny Krzysztof Kulasek ws. możliwości przestawienia znaku „zakaz zatrzymywania i postoju” blokującego dojazd do zsypu na opał do kotłowni przy domu towarowym „Rolnik”   Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.76.2020
4. Radny Krzysztof Kulasek dot. przeglądu i wymiany desek na mostku za placem zabaw na terenie promenady nad j. Miejskim Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.77.2020
5. Radny Łukasz Piosik ws. zwiększenia bezpieczeństwa poprzez zamontowanie lustra na ul. Zamkowej na wysokości firmy „Nanga” Skan interpelacji-zapytania O-S.0003.78.2020