Lp. Zgłaszający interpelację Interpelacja Treść interpelacji Odpowiedź
1. Radna Aldona Chamarczuk dot. uporządkowania terenu na placu utwardzonym przy ul. Szkolnej 7 Skan interpelacji O-S.0003.67.2020
2. Radny Roman Głyżewski dot. uruchomienia terenu pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne pomiędzy ul Królowej Jadwigi ul Domańskiego a Kanałem Śmiardowskim Skan interpelacji O-S.0003.72.2020
3. Radny Roman Głyżewski dot. rozwiązania problemu brakujących sal lekcyjnych w SP nr 2 w Złotowie Skan interpelacji O-S.0003.71.2020
4. Radny Roman Głyżewski dot. rozwiązania problemu w zakresie przesiąkania ścian i fundamentów od wód gruntowych w pomieszczeniach piwnicznych obiektu SP nr 2 w Złotowie Skan interpelacji O-S.0003.64.2020
5.1. Radny Roman Głyżewski dot. wykonania odpowiednich oznaczeń określających nazwy parków (Park „Słoneczny”, Park „Pamięci”) Skan interpelacji O-S.0003.61.2020
5.2. Radny Roman Głyżewski dot. interpelacji ws. nadania nazwy dla obszaru zielonego nad rzeką Głomią Skan interpelacji GPiK-DWZ.6625.4.2020
6. Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz dot. wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na odcinku ul. Nieznanego Żołnierza polegającej na utworzeniu strefy zamieszkania Skan interpelacji O-S.0003.68.2020
7. Radny Janusz Justyna dot. mycia kloszy lamp miejskich przy pl. Kościuszki Skan interpelacji O-S.0003.69.2020
8. Radny Janusz Justyna dot. lepszego oznakowania miasta Skan interpelacji O-S.0003.70.2020
9. Radny Krzysztof Kulasek ws. rozpatrzenia możliwości wykonania łącznika przy promenadzie nad j. Baba celem jej połączenia ze ścieżką rowerową na moście nad Głomią Skan interpelacji O-S.0003.63.2020
10.1. Radny Krzysztof Kulasek ws. zmiany ustawienia świateł przy al. Mickiewicza Skan interpelacji O-S.0003.56.2020
10.2. Radny Krzysztof Kulasek Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ws. zmiany ustawienia świateł przy al. Mickiewicza Skan interpelacji GNiE-GKI.7226.43.2020
11. Radny Krzysztof Kulasek dot. planów związanych z Domem Polskim Skan interpelacji O-S.0003.57.2020
12. Radny Jakub Pieniążkowski dot. przesadzenia lip z pasa zielni przy al. Piasta Skan interpelacji O-S.0003.65.2020
13.1. Radny Jakub Pieniążkowski dot. problemu związanego z odprowadzaniem deszczówki na granicy nieruchomości przy ul. Obr. Warszawy 30 i 30A Skan interpelacji O-S.0003.59.2020
13.2. Radny Jakub Pieniążkowski Uzupełnienie odpowiedzi (O-S.0003.59.2020) na interpelację randnego J. Pieniążkowskiego ws. problemu odprowadzania deszczówki na granicy nieruchomości przy ul. Obr. Warszawy 30 oraz ul. Obr. Warszawy 30A O-S.0003.59.2020
14. Radny Jakub Pieniążkowski dot. przygotowania do sprzedaży działek miejskich pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Złotej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Witosa Skan interpelacji O-S.0003.66.2020
15. Radny Jakub Pieniążkowski dot. publikowania na stronie internetowej BIP materiałów sesyjnych Skan interpelacji O-S.0003.58.2020
16.1. Radny Stanisław Wełniak ws. podania podstawy prawnej albo odpowiedniego upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zawarcia umowy na wykonanie materiałów niezbędnych do nadawania medalu „Za zasługi dla miasta Złotowa” Skan interpelacji O-S.0003.60.2020
16.2. Radny Stanisław Wełniak dot. rozszerzenia odpowiedzi udzielonej na interpelację ws. podania podstawy prawnej albo odpowiedniego upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zawarcia umowy na wykonanie materiałów niezbędnych do nadawania medalu „Za zasługi dla miasta Złotowa” Skan interpelacji O-S.0003.60.2020
17. Radny Stanisław Wełniak ws. przygotowania dokumentacji budowy ulic Witosa, Kresowiaków, Złotej i ewentualnie ulic przyległych do tego terenu Skan interpelacji O-S.0003.62.2020
18.1. Radny Maciej Zając dot. zmiany organizacji ruchu i oświetlenia przy ul. Maćkowiczów Skan interpelacji O-S.0003.73.2020
18.2. Radny Maciej Zając dot. uzupełnienia odpowiedzi na interpelację ws. zmiany organizacji ruchu i oświetlenia przy ul. Maćkowiczów Skan interpelacji O-S.0003.73.2020