Lp. Zgłaszający interpelację
Treść interpelacji Interpelacja Odpowiedź
1. Radny Krzysztof Koronkiewicz dot. uporządkowania terenów: na Os. Chojnicka, Os. Chojnicka 2, nad j. Burmistrzowskim Skan interpelacji O-S.0003.36.2020
2. Radny Krzysztof Koronkiewicz odpowiedż Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie w związku z interpelacją złożoną przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie dot. uporządkowania terenu przy zakręcie ul. Chojnckiej z ul. Ks. dr B. Domańskiego   Skan interpelacji GNiE-GKI.7021.4.29.2020 
3. Radny Łukasz Piosik dot. sprawy usunięcia drzew przy budynku Domu Polskiego Skan interpelacji O-S.0003.38.2020
4. Radny Łukasz Piosik dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym w strefie zamieszkania przy ul. Półwiejskiej Skan interpelacji O-S.0003.37.2020
5. Radna Mariola Wegner dot. Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Skan interpelacji O-S.0003.34.2020
6. Radny Krzysztof Żelichowski

dot. uregulowania tzw. handlu straganowego i zmiany uchwały nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. ws. ustalenia dziennich stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Skan interpelacji O-S.0003.35.2020