Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XVII.143.2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z zabezpieczeniem i zachowaniem zabytku - cmentarza parafialnego przy parafii p.w. św. Rocha w Złotowie 

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XVII.144.2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XVII.145.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XVII.146.2020 zmieniającą uchwałę nr XVI.134.2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XVII.147.2020 zmieniającą uchwałę nr XVI.135.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie nr XVII.148.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018 – 2019 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”

Apel Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów przez Związek Gmin Krajny w Złotowie oraz stanowisko Rady zalecające podjęcie starań przez przedstawicieli Gminy Miasto Złotów, które miałoby złagodzić skutki podwyżki

Głosowania XVII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 27 maja 2020 r.