Lp. Zgłaszający interpelację Treść interpelacji Interpelacja Odpowiedź
1. Radny Janusz Justyna dot. zamontowania progu zwlaniającego na ul. Jerozolimskiej (pkt 2 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.26.2020
2. Radny Janusz Justyna ws. wykonania zejścia na promenadę nad J. Baba na wysokości mostu nad Głomią (pkt 1 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.27.2020
3. Radna Mariola Wegner ws. problemu z pojemnikami do selektywanej zbiórki przy śmietniku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie (za sklepem "Żabka")  Skan interpelacji O-S.0003.20.2020
4. Radna Mariola Wegner ws. odwołania członków Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie Skan interpelacji O-S.0003.25.2020
5. Radny Maciej Zając

ws. uwag zgłoszonych przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej dot. gminnej infrastruktury drogowej
i organizacji ruchu drogowego

Skan interpelacji O-S.0003.21.2020
6. Radny Krzysztof Żelichowski

ws. terminu uruchomienia obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście (pkt 1 interpelacji)

Skan interpelacji O-S.0003.22.2020
7. Radny Krzysztof Żelichowski ws. loga 650-lecia Miasta Złotowa (pkt 2 interpelacji) Skan interpelacji O-S.0003.23.2020
8. Radny Krzysztof Żelichowski

ws. opracowywania materiałów prasowych do wkładki w bezpłatnej prasie (pkt 3 interpelacji)

Skan interpelacji O-S.0003.24.2020