Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez 

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-13

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 17 października 2008 r. - o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.10. ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o zmianę nazwiska musi zawierać:
a. dane osoby, której zmiana dotyczy: imię/imiona, nazwisko oraz nazwisko rodowe
b. wskazanie urzędu, który sporządził akt urodzenia lub akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia będzie dotyczyła tego aktu,
c. nr PESEL
d. nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana,
e. uzasadnienie,
e. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna.
• Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
• Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
• Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

3. OPŁATY
 37,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie
 aleja Piasta 1
 77 – 400 Złotów
 pokój 25, I piętro 
 
 lub dowolny urząd stanu cywilnego
Osoby zamieszkałe za granica wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.


5. OSOBY DO KONTAKTU
 tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34 
 Barbara Narloch – Kierownik USC                       e-mail: b.narloch@zlotow.pl
 Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC          e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
 Do 1 miesiąca.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
 Od decyzji wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotowie  przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika  urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


8. INFORMACJE DODATKOWE
• O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
• W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest pisemna zgoda dziecka wyrażona osobiście.
• Ustawę o zmianie nazwiska stosuje się do:
1) obywateli polskich;
2) cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w   Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
• Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
1) nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
2) na nazwisko używane;
3) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
4) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
• Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
• Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.


9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.

Załączniki

Klauzula informacyjna (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_rejestr danych kontaktowych (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SO-USC_13_wzór wniosku zmiana nazwiska (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SO-USC_13_wzór wniosku zmiana nazwiska (281.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2020-04-09 10:46:49
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2020-04-09 10:49:44
Ostatnia zmiana:2020-09-17 14:57:08
Ilość wyświetleń:241

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij