Uchwała nr XIV.124.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała nr XIV.125.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025

Uchwała nr XIV.126.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2020 rok”

Uchwała nr XIV.127.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2020 roku

Uchwała nr XIV.128.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2020

Głosowania XIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 31 marca 2020 r.