Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez  

Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr SO-USC-07

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

·          Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

·         Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

·         Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

·         Nieletnie osoby załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 

Cudzoziemcy składają:

·       dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport lub karta pobytu;

·        odpis aktu rodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia wraz z tłumaczeniem  wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

·       zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub  tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

·      Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.

·      W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję w sprawie wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego przez złożenie stosownego oświadczenia. Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków. Istnieje natomiast możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

 

·         Zapewnienia są ważne przez okres 6-ciu miesięcy.

 

3.    OPŁATY

   84,00– opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

   Urząd Stanu Cywilnego w Złotowie

   aleja Piasta 1

   77 – 400 Złotów

   pokój 25, I piętro 

 

   lub dowolny urząd stanu cywilnego

 

5.    OSOBY DO KONTAKTU

    tel. 67 263 25 46 lub 263 26 40 wew. 34

            Barbara Narloch – Kierownik USC                        e-mail: b.narloch@zlotow.pl

   Magdalena Kosiba – Z-ca Kierownika USC          e-mail: m.kosiba@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

   Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy.

   Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po przekazaniu przez duchownego zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

            Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

            Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu  cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione  przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

8.    INFORMACJE DODATKOWE

·         Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienia w obecności tłumacza przysięgłego.

·        Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął zapewnienia. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

·        Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wnisoke w ersji pdf.

 

Załączniki

Klauzula informacyjna (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna_rejestr danych kontaktowych (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SO-USC_07_wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2) (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SO-USC_07_wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2) (192.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2020-03-26 13:44:18
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2020-04-09 09:18:12
Ostatnia zmiana:2020-04-09 09:25:39
Ilość wyświetleń:155

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij