Interpelacje zgłoszone przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz (dot. zainstalowania progu zwalniającego przy ul. Piaskowej i udzielenia informacji nt. spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotowie w dniu 13.12.2019 r.)

Interpelacje zgłoszone przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza (dot. przedłużenia okresu przewożenia seniorów i pokazu sztucznych ogni podczas miejskich Mikołajek)

Interpelacje zgłoszone przez radnego Jakuba Pieniążkowskiego (dot. udziału miasta w "Pakiecie dla średnich miast"; inwestorów zainteresowanych nabyciem terenów inwestycyjnych w mieście w 2019 r.; wykonania przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przy ul. Woj. Polskiego przy parkingu galerii handlowej "Aura Park")     

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych