W sprawie:
przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”


Data uchwały:
2019-10-23

Numer uchwały:
XI.96.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Złotowie

Uchwała wchodzi w życie:
2019-10-23