Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - usługa nadzoru w zakresie pełnienia obowiązków inspektora budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz sadzenia i ochrony drzew i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn. podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze gminy miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki - park pamięci

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-4000 Złotów

Tytuł przetargu:
„Usługa nadzoru w zakresie pełnienia obowiązków inspektora budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz sadzenia i ochrony drzew i krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn. podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze gminy miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki - park pamięci”.

CPV:
71.63.10.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 zamówienia polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie urządzenia terenów zielonych o wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe/staż pracy (w latach) – podstawa dysponowania.

1) Inspektor nadzoru terenów zieleni – 1 osoba - 3 lata – 3 lata – podstawa dysponowania.

Osoba wymieniona w pkt. 1, pełniąca nadzór inwestorski musi posiadać uprawnienia do nadzorowania prac na terenach zielonych - należy rozumieć - osobę z wykształceniem wyższym na kierunku ogrodnictwo, architektura krajobrazu, lub kształtowanie zieleni lub – osobę, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenie naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja Techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie którego wydano zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie inspektora nadzoru terenów zieleni".


Termin realizacji:
do dnia odbioru końcowego robót objętych zadaniem inwestycyjnym, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-10-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-10-09 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) liczba pobytów w tygodniu Inspektora Nadzoru – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (424.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ INSPEKTOR ZIELENI 25.09.19 (900.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (94.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (736.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-09-30 13:03:29
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-10-01 11:40:29
Ostatnia zmiana:2019-10-22 14:51:07
Ilość wyświetleń:369

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij