Interpelacja radnej Aldony Chamarczuk (dot. wyjaśnienia sprawy związanej z odebraniem imienia plut. Michała Robaka Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie)

Interpelacja radnego Grzegorza Kolery (dot. utwardzenia parkingu przy ul. Norwida 33)

Interpelacja radnego Łukasza Piosika (dot. rozwiązania problemu stanu czystości toalety publicznej na Pl. Paderewskiego)

Interpelacja radnego Zygmunta Muzioła (dot. dokonania oględzin drzewa przy al. Mickiewicza)

Interpelacje radnego Jakuba Pieniążkowskiego (dot. podwyżek dla pracowników oświaty, zakupu urządzenia do głębokiego napowietrzania wody, przeglądu pomostów przy J. Miejskim)

Interpelacja radnego Stanisława Wełniaka (dot. wyjaśnienia sprawy związanej z odebraniem imienia plut. Michała Robaka Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie)

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych