Uchwała nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

Uchwała nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019 

Uchwała nr IX.76.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023

Uchwała nr IX.77.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników

Uchwała nr IX.78.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez biegu

Uchwała nr IX.79.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów

Uchwała nr IX.80.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Złotowskiego Domu Kultury

Uchwała nr IX.81.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasto Złotów

Uchwała nr IX.82.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII.265.2018 w sprawie nadania nazwy drodze (ulicy) wewnętrznej na planowanym osiedlu domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Leśną, ul. Wielatowską i ul. Wincentego Witosa w Złotowie

Uchwała nr IX.83.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały Nr V.46.2019 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Złotowie

Głosowania IX sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 28 sierpnia 2019 r.