Interpelacja radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz ws. stworzenia radnym warunków do skutecznego informowania społeczeństwa o pracach Rady oraz umożliwienia radnym prezentowania swoich zamierzeń i poglądów w mediach 

Interpelacja radnego Zygmunta Muzioła ws. dalszych planów odnośnie Amfiteatru przy ul. Partyzantów 

Interpelacja radnego Jakuba Pieniążkowskiego ws. wyznaczenia ścieżki rowerowej na chodniku przy ul. Partyzantów 

Interpelacje radnej Marioli Wegner ws. zmiany nazwy SP 3 w Złotowie, usunięcia szlabanu na przejściu dla pieszych przy ul. Kolejowej

Interpelacja radnego Stanisława Wojtunia ws. utwardzenia miejsca gromadzenia odpadów selektywnych przy ul. Wańkowicza 

Interpelacja radnego Macieja Zająca ws. wyznaczenia miejsca do kąpieli dla czworonogów 

Odpowiedzi udzielone na interpelacje zgłoszone przez radnych