Uchwała nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019 

Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023

Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2020 rok

Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów oraz określenia granic obwodów tych szkół

Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie

Uchwała nr VIII.70.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr VIII.71.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Złotowskiego Domu Kultury

Uchwała nr VIII.72.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Złotowskiemu Domowi Kultury

Uchwała nr VIII.73.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Regionalne w Złotowie

Głosowania VIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 26 czerwca 2019 r.